/Ziemiaństwo

Ziemiaństwo

Karol Jaroszyński

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia%C5%84stwo

https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Jab%C5%82onowska

Przedstawiciele

https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Damian_Sanguszko

Księżna Helena Jabłonowska z Reyów

W marcu 1916 r. jego majątek szacowano na 26,1 mln rubli, 300 mln rubli w długach wekslowych oraz 950 milionów rubli w złocie i w nieruchomościach, łącznie 1 mld 276 mln rubli. Kontrolował dziesiątki krajowych przedsiębiorstw branż metalurgicznej, mechanicznej, tekstylnej, transportu parowego i kolejowego, cukierniczej i innych. Przy parytecie 1 rubel równy wówczas 0,7742 gramów złota, majątek Karola Jaroszyńskiego miał równowartość około jednego tysiąca ton złota. Przeliczając go na pieniądze dzisiejsze, byłoby to ponad 200 mld zł.

Książki

  • Arystokracja, Miller Marek
  • Miałam szczęśliwe życie, Branicka-Wolska Anna
  • Żurakowska - Skarby, Pożegnanie domu
  • Wyspa Montresor

Linki

http://www.ziemianie.org.pl/dziedzictwo/tradycja-i-historia/

Żywiecka gałąź dynastii Habsburgów spolonizowała się na przełomie XIX i XX wieku. Był to jeden z największych sukcesów polskiej kultury. Polskość okazała się tak silna i interesująca, że mimo braku własnej państwowości, przyciągnęła do siebie największy europejski ród.

Głowa żywieckich Habsburgów – Karol Stefan – przez długie lata hojnie wspierał Polaków. Zaraz po odzyskaniu niepodległości cała rodzina złożyła wnioski o nadanie polskiego obywatelstwa. Karol Stefan wysyłał pieniądze i wagony jedzenia mieszkańcom Lwowa oraz przeznaczył swój pałac w Rajczy na szpital dla polskich żołnierzy.

Znacznie ważniejszym świadectwem polskości Habsburgów było to, że dwóch synów Karola Stefana – Karol Olbracht i Leon – zaciągnęli się ochotniczo do wojska polskiego, aby walczyć z bolszewikami.

Jak Polska odwdzięczyła się Habsburgom? W czasie, gdy ci przelewali krew w walce o naszą niepodległość (Leon Habsburg został ranny w sierpniu 1920 roku), ustanowiono zarząd państwowy nad dobrami Karola Stefana. Rozpoczynało to szereg starań zmierzających do konfiskaty majątku. Karol Stefan deklarował: „Zawsze czuję się i będę wiernym Polakiem”, ale władze przy aplauzie prasy robiły wszystko, by Habsburgów okraść. Nie potrafię sobie wyobrazić, co musieli czuć Habsburgowie, widząc, jak nowa ojczyzna ich traktuje. Dochody z zajętego majątku przeznaczane były na bardzo wysokie wynagrodzenia dla urzędników nim „zarządzających”. Nadwyżka, której ci nie zdołali rozgrabić, wpłacana była do depozytu, co w czasach hiperinflacji oznaczało, że po prostu przepadała. Po latach walk sądowych i politycznych, w sierpniu 1924 roku państwowy zarząd został zdjęty. Karol Stefan zaś z własnej woli przekazał prawie 11 tysięcy hektarów swoich ziem dla różnych polskich organizacji.

Czy spolszczenie się Habsburgów było szczere, czy też motywowane chęcią utrzymania majątku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy prześledzić ich dalsze losy. Przed wybuchem II wojny światowej Karol Olbracht na własny koszt budował dla polskiego wojska stanowiska obronne na Żywiecczyźnie. Sam zaś ponownie zgłosił się do polskiego wojska. Z powodu wieku nie został przyjęty. Powrócił do Żywca, gdzie w listopadzie 1939 został aresztowany wraz z żoną przez Gestapo. Według raportu Gestapo obydwoje byli fanatycznymi Polakami, którzy mimo swojego pochodzenia, nie nauczyli nawet dzieci mówić po niemiecku.

Majątek Habsburgów ponownie został zajęty. Tym razem przez Niemców. Arcyksiężna Alicja wstąpiła w 1940 roku do ZWZ, a jej synowie do Armii Polskiej na Zachodzie.

Po wojnie Habsburgowie próbowali zostać w Polsce, ale okazało się to niemożliwe. W 1951 opuścili kraj i rozjechali się po świecie. W roku 2001 do Żywca powróciła urodzona w 1923 roku Maria Krystyna – córka Karola Olbrachta i Alicji. Zamieszkała na zamku w Żywcu, gdzie zmarła w 2012 roku, kończąc historię polskich Habsburgów.

Historia ta jest bardzo pouczająca. Dowodzi tego, że polska kultura jest niezwykle silna i przyciągająca. Nie potrzebuje pomocy państwa, by pokazać swą wielkość. Powiem więcej – przez ostatnie 100 lat kolejne formy polskiej państwowości zrobiły wiele, by do polskości zniechęcać. Wspieranie polskiej kultury przez II i III RP, nie mówiąc już o PRL-u, było nieskuteczne. Przygniatająca jest statystyka, ile niemieckich i francuskich rodzin spolonizowało się w wieku XIX, a ile w wieku XX.

Dedykuję tę historię wszystkim tym, którzy sądzą, że wspieranie przez państwo kultury może spowodować, że coś dobrego narodzi się dla tej kultury.

Walczyli

To jedynie garstka 🇵🇱️Wielkich Polaków🇵🇱 Bohaterów zamordowanych przez komunistyczne bestie.. A dziś trwa walka trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK🇵🇱️ Od lewej.

🇵🇱️Rotmistrz Witold Pilecki - „Oświęcim przy nich to była igraszka” 🇵🇱️Gen. August Emil Fieldorf “Nil” - „Pamiętaj, abyś nie prosiła ich o łaskę! zabraniam tego” 🇵🇱️Łukasz Ciepliński “Pług” - „Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę” 🇵🇱Zygmunt Szendzielarz “Łupaszko” - Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. 🇵🇱Danuta Siedzikówna “Inka” - “Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” 🇵🇱Jan Rodowicz “Anoda” 🇵🇱Stanisław Kasznica “Wąsowski” 🇵🇱Romulad Rajs “Bury” - „Ja jestem Polak i katolik, a wy jesteście pieski stalinowskie!” 🇵🇱Zdzisław Badocha “Żelazny”


Antoni Patek (1812-77) pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Prawdzic zamieszkałej na Lubelszczyźnie. Uczestniczył w powstaniu listopadowym za co otrzymał Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.

W 1831 wyjechał do Francji, a zaraz potem do Szwajcarii, gdzie zainteresował się zegarmistrzostwem. W 1839 zakłada spółkę z polskim emigrantem Franciszkiem Czapkiem.

Drogi podążającego z duchem czasu Patka i konserwatywnego w swych poglądach Czapka rozeszły się i Polak przyjmuje do spółki Francuza- Adriena Philippe’a. Produkty Patek- Philippe wyróżniają: piękno, precyzja i niezawodność.

Na początku lat 40 XIX w. firma po raz pierwszy instaluje w zegarkach niezależny sekundnik. Prawdziwa rewolucja następuje w 1868– rusza na szeroką skalę produkcja czasomierzy na rękę. Mówi się, że zegarki Patka mają duszę.

Patek-Philippe to dziś najsłynniejsza manufaktura, produkująca najdroższe zegarki na świecie.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More