ZUS

A collection of 1 post

ZUS

30 listopada

2020 Po Q3 liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS znowu osiągnęła nowe maksimum (689,2 tys.). Tym samym w ujęciu kwartalnym minione…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
4 min read