Złoto

A collection of 1 post

Złoto

5 października

2021 jeśli powierzone mi będzie pełnienie zaszczytnej funkcji Prezesa NBP na kolejną kadencję, będę proponował wprowadzenie do obiegu…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
8 min read