Ziemiaństwo

A collection of 1 post

Ziemiaństwo

Ziemiaństwo

Karol Jaroszyński https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia%C5%84stwo https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Jab%C5%82onowska Przedstawiciele https…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
4 min read