Woodrow Wilson

A collection of 1 post

Woodrow Wilson

8 stycznia

2021 Historia zatacza koło. Kto by kiedyś pomyślał, że Ameryka, stawiana za wzór demokracji, w niektórych elementach upodobni się do…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read