VAT

A collection of 1 post

VAT

29 grudnia

2020 Analitycy: banki muszą się przyzywczaić do niskich stóp procentowych Większość analityków spodziewa się, że w 2022 roku wyniki banków…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
12 min read