USA

A collection of 2 posts

USA

7 czerwca

2020 Majowe dane z rynku pracy w Stanach były ogromnym zaskoczeniem. Zamiast oczekiwanego wzrostu stopy bezrobocia do 20% z 14,7% w…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
17 min read