Ursula von der Leyen

A collection of 1 post

Ursula von der Leyen

22 września

2021 2020 Ursula von der Leyen zaprezentowała swoją wizję Europy. To Europa traktująca suwerenne państwa narodowe jako zbędne obciążenie…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
3 min read