Ukraina

A collection of 1 post

Ukraina

22 kwietnia

2020 Coraz bardziej zdumiewa odklejenie od rzeczywistości najważniejszych osób w państwie. Wygląda na to, że zrobili rzecz niedopuszczalną…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read