Stalin

A collection of 2 posts

Stalin

3 sierpnia

1946 Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę ps. ,,Inka”, sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady AK. Wyrok na…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
1 min read