Służba zdrowia

A collection of 1 post

Służba zdrowia

25 marca

2022 Aktualne, efektem zapowiedzianych zmian #PIT będzie: wyższa inflacja wyższe stopy procentowe słabszy złoty słabszy samorząd, finansowo…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
6 min read