Segregacja

A collection of 1 post

Segregacja

27 czerwca

2022 Ta cała narracja z bankructwem Rosji to gra medialna pod krach na giełdzie zachodniej, w końcu trzeba będzie to jakoś wytłumaczyć…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read