Saul Wahl

A collection of 1 post

Saul Wahl

18 sierpnia

1941 “Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka.” - Józef Stalin Około godziny 20:30 podpułkownik Borys Epow, stacjonujący na zaporze…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
3 min read