Saul Wahl

A collection of 1 post

Saul Wahl

18 sierpnia

2021 “Zaszczepienie się szczepionkami zaaprobowanymi przez kompetentne władze jest aktem miłości. I przyczynienie się do tego, by większość…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
4 min read