Ryszard Kukliński

A collection of 1 post

Ryszard Kukliński

13 czerwca

2020 “Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak. Narażając się na wielkie niebezpieczeństwo…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
10 min read