Recesja

A collection of 1 post

Recesja

17 sierpnia

2021 Standardowe wiadomości jakie można było zobaczyć w bieżącym roku, znaczy procent społczeństwa nie widzi problemu. 2020 U.S. industrial…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
3 min read