Radom

A collection of 1 post

Radom

25 czerwca

2020 Austria, kraj 65-letni, sprzedala w 2016 obligacje rzadowe o zapadalnosci 70 lat. A teraz, po raz 2 w ciagu 3 lat, uplasowala na rynku…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
9 min read