PZPR

A collection of 1 post

PZPR

27 sierpnia

2021 2020 100 lat temu (27.08.1920) ogłoszono ustawę wprowadzającą podatek dochodowy. To 1. w odrodzonej Rzeczypospolitej powszechny…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read