NKWD

A collection of 4 posts

NKWD

7 kwietnia

2023 PSO Maskpol S.A. dostarczy Siłom Zbrojnym RP kilkadziesiąt tysięcy kompletów kuloodpornych kamizelek zintegrowanych KKZ-01 o wartości…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
15 min read