MicroStrategy Incorporated

A collection of 1 post

MicroStrategy Incorporated

12 sierpnia

2021 Globalny festiwal zadłużania Tak wielkiego poziomu długu jak obecnie ludzkość nie osiągnęła nawet w czasach totalnej mobilizacji na…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
9 min read