Ksiądz Jacek Gniadek

A collection of 1 post

Ksiądz Jacek Gniadek

21 maja

2020 Charles Hoskinson @IMOK_Charles Bitcoin will be dead by 2023 replaced by a PoS coin with treasury governance model. Satoshi was…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
6 min read