Karol Gustaw

A collection of 1 post

Karol Gustaw

25 lipca

1968 https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae 1949 Fragment wspomnień jednego z tajnych współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
3 min read