Hyperinflation

A collection of 1 post

Hyperinflation

17 czerwca

2020 1991 Premier Jan Krzysztof Bielecki i kanclerz Helmut Kohl podpisali w Bonn polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
6 min read