GPW

A collection of 1 post

GPW

24 września

2021 2020 1954 https://pl.wikipedia.org/wiki/Les%C5%82aw_Paga 1939 Miała miejsce tak zwana “piekielna niedziela”. Rozpoczęło się trwające…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
2 min read