Donald Trump

A collection of 1 post

Donald Trump

20 stycznia

2021 1942 Fragment wspomnień urodzonego w Płocku Hermana Kruka (zdjęcie) żydowskiego bibliotekarza, kronikarza wileńskiego getta. 2…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
2 min read