Computer science

A collection of 2 posts

Computer science

11 stycznia

2021 Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że „prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali”. – Jedną z nich,…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
2 min read