Bundesbank

A collection of 1 post

Bundesbank

14 października

2020 Bundesbank wzywa banki do przygotowania się na falę niewypłacalności Bank centralny Niemiec wezwał krajowe banki, aby przygotowały się…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read