Bazylea III

A collection of 1 post

Bazylea III

26 lipca

2020 2010 Mianem Bazylei lub Porozumienia Bazylejskiego określa się zespół regulacji dotyczących wymogów kapitałowych i zarządzania…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
4 min read