Allied Forces Act

A collection of 1 post

Allied Forces Act

22 sierpnia

2021 1940 W Wielkiej Brytanii weszła w życie tzw ustawa “Allied Forces Act”, na mocy której został zalegalizowany pobyt polskich lotników…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
1 min read