Afganistan

A collection of 1 post

Afganistan

21 grudnia

2019 Ciekawa sytuacja w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim, czyli na Białorusi. Ciekawa, i chyba jednak trochę zaskakująca, bo Chiny wbrew…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
10 min read