A collection of 19 posts

23 września

1939 ,,Nigdy nie zapomnę 23 września, Dnia Pokuty w 1939 roku. Niemcy rozmyślnie wybrali to żydowskie święto na bombardowanie żydowskiej…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
1 min read