/Historia

30 września

2006

Zlikwidowane zostały Wojskowe Służby Informacyjne- służba specjalna Rzeczposolitej Polskiej założona w roku 1991. Oficjalnie wykonywała ona zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP z zakresu wywiadu oraz kontrwywiadu wojskowego. Nieofijalnie WSI, według opublikowanego przez Antoniego Macierewicza raporty były organizacją przestępczą działającą na szkodę Polski. Według zapisów tym samym dokumencie stwierdzono również, że WSI dopuszczały się bezprawnych działań w mediach, świecie polityki i biznesie. WSI liczyły 10 tys. współpracowników w kraju i za granicą, z czego ponad 2,5 tys. agentów tych służb ulokowanych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach państwowych.

wsi

1989

Stanley Druckenmiller lub jak to kto woli “Geniusz z Pittsburgha”. Obok Georga Sorosa jedna z największych legend spekulacji. Gdyby Stan był Polską to Trading Jam na jego mapie mógłby się lokalizować pomiędzy Radomiem, a Sosnowcem i naprawdę nikt tutaj nie przesadza.

Po błyskawicznej karierze i objawieniu się wszystkim jako naprawdę geniusz w swoim fachu od 1988 roku zaczął współpracę z Georgem Soroszem w jego funduszu Quantum Funds.

W 1989 upada mur berliński i na giełdach mamy podniecenie taką sytuacją jak dzisiaj Brexit lub Wojna Handlowa. Dla spekulantów jest to okazja dla wyciągnięcia swoich mitycznych stu milionów niczym Livermore w 1929. Stan uznaje, że trend spadkowy na marce niemieckiej sięga już dna i jest totalnie tani, najtańszy, upada mur berliński co oznacza zjednoczenie Niemiec oraz zbudowanie potężnej gospodarki.

Trzeba pamiętać, że “klimat” polityczny w USA panował wtedy taki, że Niemcy są buforem dla Związku Radzieckiego (który już chylił się ku końcowi, ale nic nie było pewne) i trzeba pakować tam naprawdę ogromne środki na rozwój, aby śladowe ilości komunizmy nigdy już nie zmąciły systemu politycznego doprowadzając ponownie do rewolucji lub stawania kraju na głowie.

Druckenmiller nie musiał specjalnie namawiać swojego mentora Sorosza do zajmowania pozycji długich na niemieckich markach. Pozycje wynosiły już miliardy, a wiatr odnowy, który wiał - cytując klasyka - przynosił ogromne zyski Quantum Funds.

To był pierwszy setup, a dopiero drugi setup, który znamy jako “łamanie banku Anglii” przyniósł ogromny rozgłos obu Panom.

druckenmiller

1942

W Ostrowcu Świętokrzyskim Niemcy zamordowali 30 mieszkańców tego miasta. Egzezekucji przez powieszenie dokonano na tamtejszym rynku. Mord ten miał być zemstą za akcje dywersyjne i działalność konspiracyjną. Jednym z zamordowanych był 50-letni Wojska Polskiego, mjr Straży Granicznej, żołnierz ZWZ-AK Leon Braziulewicz (zdjęcie).

braziulewicz

1655

W czasie potopu szwedzkiego zakończyła się trwająca 10 dni bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim. Wojska szwedzkie, dowodzone przez Gustawa Otto Stoenbecka pokonały wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów, na czele których stał wojewoda płocki Jan Kazimierz Krasiński. Strary polskie wyniosły około 300 zabitych. Brak jest danych na temat strat szwedzkich. Grafika; Erik Dahlbergh, Bitwa pod Nowym Dworem 1655.

dwor


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More