/HSBC

21 września

2020

Shares in HSBC Holdings hit a 25-year low, after news articles detailed “suspicious activity reports” filed by it and other major banks to US authorities, putting fresh pressure on a stock that has already dropped sharply this year.

By midafternoon in Hong Kong on 21 September, the bank’s Hong Kong-listed stock had fallen 3.6% to 29.80 Hong Kong dollars, the equivalent of $3.85, after earlier trading as low as HK$29.60. HSBC stock hasn’t traded below HK$30 a share since May 1995, FactSet shows.

BuzzFeed News, the International Consortium of Investigative Journalists, and partner media organisations published reports on Sunday citing documents leaked to BuzzFeed that included more than 2,100 reports filed by financial institutions with the US Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network.

1942

W czasie żydowskiego święta Jom Kippur (Dzień Pojednania) zakończyła się akcja wysiedleńcza warszawskiego getta. Z Umschlagplatzu wyruszył wtedy ostatni transport z Żydami. Według raportów żydowskich organizacji podziemnych akcja pochłonęła około 275 tysięcy ofiar, natomiast generał Stroop szacuje liczbę wywiezionych i zabitych na 310 tysięcy. Niespełna tydzień po zakończeniu akcji wysiedleńczej, 27 września 1942 roku, Delegatura Rządu powołała w Warszawie, z inicjatywy Zofii Kossak i Wandy Krahelskiej-Filipowiczowej, Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty, przekształcony 4 grudnia w Radę Pomocy Żydom pod kryptonimem „Żegota”. W jej skład weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych. Na zdjęciu Żydzi oczekujący na transport na Umschlagplatzu.

umgang

1610

Wojska polskie pod wodzą Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy. Wydarzenie to poprzedziła zwycięska dla Polaków bitwa pod Kłuszynem, gdzie armia rosyjska została rozbita doszczętnie. Kolejnym wydarzeniem na drodze do tego militarnego sukcesu była detronizacja rosyjskiego cara, którą w ramach pertraktacji z Polakami przeprowadzili rosyjscy bojarzy. Cel ten udało się osiągnąć 8 października 1610 roku.

zolkiewski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More