/FIAT Money

18 września

2023

Do rana 17 września do Humania (Ukraina) dotarło ponad 38 tys. chasydów. Zbliża się rocznica śmierci rabina Nachmana (słynny Nachman z Bracławia).

chasydzi


2020

Today’s Thought? It is a terrifyingly simple, the Fiat Money shell game.

One part of the government, Treasury issues bonds. The buyers pay, for the sake of illustration, $100 for each bond. The bonds pay an interest rate of $1 per annum, or 1% yield.

Why would anyone be satisfied with so low a dividend? Because there is a quick, short-term insiders profit in the offing, that raises the annualized rate of total profit. The buyers (commercial banks) are approached soon after they acquire new bonds with a quick profit offer made by the central bank.

The central bank offers to buy up bonds at the attractive price of $200 per bond. Since the annual interest paid by Treasury remains at $1 per bond, the annualized interest rate (now being “earned” by the central bank) falls from 1% (one dollar on a hundred) to one-half of 1% ($1 dividend on a $200 bond), which treasury never pays to the Central bank. The ability to swap $100 of commercial bank held bonds for $200 of central bank money is infinite for fiat money. Bizarrely some Central Banks have started to pay the commercial banks interest on the $100 bonds they purchased?

Its a shell game, there is no pea (IOU) under any shell; and the shells must never stand still long enough to observe this reality.

game


Global government bond yields are approaching zero fast; a growing proportion are actually negative.

Yes, that’s global.

globalyield


1993

Prezydent Lech Wałęsa przyjął od generała Leonida Kowalowa meldunek o zakończeniu wycofywania wojsk rosyjskich z Polski. Ostatni żołnierze opuścili Polskę 18 września 1993 r.

ruscylech

1931

Incydent mukdeński

1794

W czasie insurekcji kościuszkowskiej Rada Najwyższa Narodowa wydała dekret na mocy którego zamieniono pospolite ruszenie włościan na pobór 1 rekruta z 10 domów i 1 konia z 50 domów.

rada


1773

Delegacja Sejmu Rozbiorowego podpisała traktaty podziałowe z przedstawicielami Prus, Rosji i Austrii 30 września 1773 r. traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy zwołany przez zaborców, przy proteście trzech posłów: Tadeusza Reytana, Samuela Korsaka i Stanisława Bohuszewicza. W wyniku I Rozbioru Austria zawłaszczyła całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa, a już dwa lata wcześniej samorzutnie przejęła Spisz oraz powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński. Z kolei Prusy zaanektowały Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), ale bez Gdańska i Torunia. Natomiast Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną, czyli województwa: mścisławskie, witebskie, połockie oraz część mińskiego i inflanckiego. Łącznie Polska utraciła w I Rozbiorze 211 tys. km kw. terytorium i 4,5 miliona ludności. Poparcie dla idei rozbioru Polski znalazło swoje odbicie również w kręgach zafascynowanej absolutyzmem kultury francuskiej i niemieckiej. Poparcie dla tego rozbioru głośno wyraził nawet sam pisarz Francois Voltaire.

sejmrozbiorowy

1454

Miała miejsce pierwsza bitwa pod Chojnicami. Zle zorganizowane wojska polskie i pruskie poniosły sromotną klęskę z wojskami zakonu krzyżackiego. Przegrana Polaków oznaczała wielkie straty dla Polski i powrót władzy krzyżackiej do części miast i zamków na Pomorzu. Innym efektem tej porażki było osłabienie pozycji Polski na politycznej mapie Europy ,oddalenie się szansy na zakończenie wojny trzynastoletniej i dewaluację znaczenia tzw “pospolitego ruszenia”.

chojnice


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More