/Związek Braterski

11 września

2021

Największa manifestacja pracowników ochrony zdrowia w historii Polski

protestymedykow

Największym wrogiem zdrowia nie jest choroba, tylko hipochondria; największym wrogiem życia nie jest śmierć, tylko wegetacja; największym wrogiem dobrobytu nie jest nędza, tylko wygodnictwo; największym wrogiem sprawiedliwości nie jest niesprawiedliwość, tylko roszczeniowość; a największym wrogiem szczęścia nie jest cierpienie, tylko samozadowolenie. Prawdziwy i uświadomiony brak ma szansę pobudzić do działania, podczas gdy pozór zaspokojenia lub złudzenie krzywdy wpędza wyłącznie w odrętwienie lub jałową szamotaninę.


Wiedeń

Austriackie pielęgniarki podczas dzisiejszego protestu przeciw faszyzmowi sanitarnemu.

geimpft


2001

wtc

1973

Chile’s democratically elected government was overthrown by fascists with the help of the CIA.

chile

1946

W białostockim więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa przy ulicy Kopernika 21 rozstrzelano 6 działaczy antykomunistycznych, członków stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. Był wśród nich 19- letni Marian Piekarski “Ryś” (zdjęcie) dowództwa patrolu dywersyjnego w batalionie “Moczary”, uczestnik akcji uwolnienia 6 byłych żołnierzy Armii Krajowej osadzonych w areszcie w Suwałkach. Wydarzenie to miało miejsce 12 marca 1945 roku. Tego samego dnia zabity został również Aleksander Rybnik- prezes Okręgu Białystok WiN.

piekarski

1938

https://en.wikipedia.org/wiki/Perry_Anderson

1939

Wojska niemieckie przełamały w okolicach Jarosławia polską linię obrony na Sanie.

  1. Dywizja Pancerna pod dowództwem generała majora Rudolfa Veila utworzyła tak zwane przedmoście a następnie rozpoczęła budowę mostu, po którym przyjechały 4. Dywizja Lekka, 2. Dywizja Górska pod dowództwem generała Valentina Feursteina, która zdobyła Birczę oraz słowacka 3. Dywizja Piechoty, która zajęła Baligród i Bukowsko. Armia niemiecka bardzo szybko zbombardowała miasta. Nie budynki wojskowe, ale dworce, kamienice i grupy uciekinierów z głębi kraju. To był “Blitzkrieg”, czyli wojna totalna. 13-letni wówczas Ludwik Misiek - ewakuowany z Komarna pod Lwowem wspominał: “Niemieckie bombowce He-111 zmasakrowały nasz transport. 116 osób zginęło. Kobiety i dzieci. To było straszne. Zrzucili bomby i strzelali z broni pokładowej do uciekających w kukurydzę dzieci, do wózków”.

san

1869

Pochodzący z Chełma 25 letni przemysłowiec Antoni Kazimierz Blikle założył w Warszawie przy ulicy Nowy Świat swoją pierwszą cukiernię. Firma Blikle istnieje do dziś. Na zdjęciu pocztówka z lat 30. z widokiem na kawiarnię Blikle.

blikle

1661

Powstał Związek Braterski czyli konfederacja wojskowa licząca 14 tysięcy członków zawiązana przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi (grafika), któremu zarzucano dążenie do władzy absolutnej. Na czele tej organizacji stanął szlachcic Kazimierz Żeromski. Związek Braterski wysunął postulaty wypłaty zaległego żołdu,a także przedstawił własny program obrony dóbr i przywilejów szlacheckich. Nie uzyskawszy poparcia obywatelskiego na Sejmie roku 1662 i po obietnicy wypłacenia zaległych pieniędzy rozpadł się wewnętrznie i uległ oficjalnie likwidacji 4 sierpnia 1663 roku.

jankazimierz


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More