/Patriot Act

26 października

2020

Giza Polish Ventures odsunęła Marcin Beme od kierowania audioteka.pl pomimo iż, Marcin jest największym jej udziałowcem. Tym jednym zdaniem można podsumować ryzyko współpracy z VC, a przede wszystkim zgodę na dyktowane przez nie warunki w umowach inwestycyjnych. Jedynym celem każdego funduszu jest generowanie wzrostu wartości posiadanych aktywów i zrealizowanie zakładanych wskaźników dla własnych inwestorów, więc nie atakuję tym postem Gizy. Nikt nie daje Wam kasy bo w Was wierzy. Jesteście komórką Excela, w którą w pewnym momencie można wpisać 0 i układ działa dalej. Miejcie to z tyłu głowy realizując marzenia w oparciu o innych.


zandarmeriapolska


usdtry


Deprecjacja Kościoła:

kobietywalcza


2011

https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act

1991

W Moskwie - Polska i ZSRR parafowały układ o wycofaniu wojsk sowieckich z Polski

1981

W Radomiu rozpoczął się trwający 49 dni strajk okupacyjny w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Głównym powodem tego najdłuższego ze wszystkich strajków okresu PRL było ponowne mianowanie na stanowisko rektora byłego pułkownika rezerwy Wojska Polskiego Michała Hebdy, co spotkało się z ostrą krytyką działającej na uczelni opozycji antykomunistycznej. Sytuacji tej sprzyjała zmieniona ordynacja wyborcza oraz usunięcie z Senatu WSI przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którzy nie zgadzali się na tę nominację z powodu złamania przez władze procedur i warunków zawartego wcześniej porozumienia. Uważano, iż w ten sposób, nie bacząc również na protesty ze strony Konferencji Rektorów Szkół Wyższych, próbuje się wprowadzić na nowo stare porządki i sprawdzone sposoby działania. Narzędziem mającym na celu opanowanie sytuacji na uczelni miała być wystosowała cztery dni później przez Hebdę pod adresem strajkujących pracowników groźba zwolnienia z pracy. Strajk zakończył się 13 grudnia 1981 roku. Tego samego dnia dziekan Wydziału Transportu WSI Leszek Cegłowski w towarzystwie oddziału ZOMO wezwał do rozejścia się. Michał Hebda ustąpił ze stanowiska po ośmiu miesiącach urzędowania.

strajk

1945

“Prezydent” kolaboracyjnej wobec okupanta sowieckiego KRN Bolesław #Bierut wydał dekret “o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy”, czyli o grabieży na rzecz komunistycznych władz nieruchomości prywatnych położonych w granicach stolicy Polski.

bierut

1911

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Reshevsky


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More