/Xi Jinping

25 października

2023Przykłady Marnowania Twoich Podatków


2022

Macron wręczył Franciszkowi książkę. “Co najmniej żenujące”

Na str. 32-33 według Kanta warunkiem pokoju na świecie jest, aby dług publiczny nie służył do finansowania wojny, gdyż nadmiernie ułatwiłoby to jej prowadzenie. Dziennikarze telewizji publicznej woleli więc do niej nie zaglądać. Może Macron nie sprawdził, co jest na okładce, ale wie z pewnością, co jest w środku. Rozmowa była na temat wojny na Ukrainie. Macron nie jest za jej przedłużeniem, a papież w ubiegłym tygodniu wydał książkę „Vi chiedo in nome di Dio” (Proszę was w imię Boga), w której pisze, że „wojna nigdy nie jest usprawiedliwiona”. Mieli więc wspólny temat. Zakaz wykorzystania długu publicznego do możliwości przedłużania i prowadzenia wojny nie wystarczy. Nikt z polityków nie będzie tego przestrzegał. J.G. Hülsmann w “Etyce produkcji pieniądza” pisze: “(Rząd zawsze może twierdzić, że wydatki militarne opłaca z dochodów podatkowych, a dług wykorzystuje na cele niemilitarne). Bardziej skuteczne jest więc rozprawienie się z problemem u podstaw i zniesienie rozporządzeń, które wprowadziły bankowość z rezerwą cząstkową i pieniądz papierowy. Ograniczenie zadłużenia publicznego byłoby tego logiczną konsekwencją.”

conajmniejzenujace

Premier Macron najwyraźniej wpisuje się w nurt pewnego dowcipu, o konferencji Jałtańskiej. Otóż Churchill poczęstował wówczas Stalina cygarem, z kieszonkowego pudełka z mahoniu inkrustowanego kością słoniową i napisem: “Drogiemu Winstonowi - Jerzy VI”. Stalin nie chciał być dłużny i wyjął złotą papierośnicę wyłożoną masą perłową. Tu też widniała inskrypcja: “Potockim - Poniatowscy”.

2021

barrons

sasininflacja

2020

Dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha:

Tu już nie mamy do czynienia z kryzysem, ale totalną destrukcją

– ”Do powszechnej depresji i kłopotów ekonomicznych dochodzi brak wiary w przywództwo polityczne. Bo okazuje się, że nie jest ono w stanie przekonać społeczeństwa, że działania władz będą przynosiły pozytywne skutki. Przykład pierwszy z brzegu – niedawno Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poprosił rząd o przedstawienie przesłanek przemawiających za zamknięciem branży fitness. I okazało się, że nie ma przesłanek dla takich działań. A mimo to działania takie zostały podjęte. Skoro ruchy rządu są nieczytelne, może dojść do chaosu w kraju. I stanie się to już niebawem. Bo brak czytelności pewnych działań sprawia, że ludzie są zdezorientowani. To sytuacja gorsza niż podczas jakiegokolwiek znanego nam kryzysu. Bo tu już nie mamy do czynienia z kryzysem, ale totalną destrukcją.”

Warto też przypomnieć, że podczas niedawnej konferencji prasowej z udziałem premiera padło pytanie o podstawy naukowe na rzecz zakazania normalnego działania lokali gastronomicznych i odpowiedzi udzielił profesor Andrzej Horban, iż badań mogących wskazać jaka liczba chorych zarażała się w restauracjach co prawda nie robiono, ale bazują na fakcie zakażeń… na weselach.

Skoro ruchy rządu są nieczytelne, może dojść do chaosu w kraju. I stanie się to już niebawem. Bo brak czytelności pewnych działań sprawia, że ludzie są zdezorientowani. To sytuacja gorsza niż podczas jakiegokolwiek znanego nam kryzysu. Bo tu już nie mamy do czynienia z kryzysem, ale totalną destrukcją - mówi dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.


Mija sto lat od dnia, w którym narodził się czerwony terror. Przewrót bolszewicki w listopadzie (październik w Rosji) 1917 r rozpoczął jedną z najbardziej brutalnych tyranii w historii świata. W tym stuleciu ofiarą komunistycznego terroru padło ok. 94 mln ludzi na całym świecie. Historia komunistów pokazuje, jakie były losy państwa polskiego pod ich wladzą. Czym była komuna ? Była przypaloną skórą, wybitymi zębami, zerwanymi paznokciami. Śmiercią bez daty i grobu. Łzami i oczami, które nie dały już rady płakać. To była komuna.!! Łotry, zbrodniarze, oprawcy i bandyci.,, c.d w albumie.

bolszewizm

pokojhahaha


2019

China President Xi Jinping extols the virtues of blockchain technology In a speech yesterday, China President Xi Jinping said that blockchain is necessary for gaining economic advantage.

Chinese President Xi Jinping lavished praise on blockchain technology in a speech today, arguing that it is imperative for China to accelerate its development. According to a local news agency, he said that building on blockchain will help to bring economic and social value.

His comments were made on the same day the Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of China released its 18th study on blockchain technology. Its findings were explained by Chen Chun, a professor at Zhejiang University.

Xi, who is general secretary of the CPC Central Committee, described blockchain as an important breakthough, and one that should be rapidly developed. He pointed to multiple use-cases, from supply chains to IoT technology, and argued that it is necessary for China to continue building out blockchain technology and widely promoting it. He pointed out that China already has a good standing with it.

The President put forward a host of benefits from using blockchain technology, namely that it offers a lot of improvements on current systems, such as helping with data sharing and removing operating costs. And countries that use it, will gain a host of benefits, he said. Specifically, he said that it will help countries to develop their digital economies, while encouraging economic and social development.

This doesn’t come as a huge surprise. While China has cracked down on certain use-cases of blockchain technology, such as when a project is a scam or when tokens are issued through ICOs, it hasn’t banned the use of cryptocurrencies, nor Bitcoin mining—for now. The country is also developing its own Central Bank Digital Currency (CBDC), hoping to be at the forefront of such development. It even sped up its CBDC efforts in light of Facebook’s Libra project, although the latter has been hitting roadblock after roadblock.

1945

https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Szeremietiew

1941

„Skazujemy na śmierć głodową 1,2 miliona Żydów, nie ma potrzeby wiele mówić. Jest to zrozumiałe, a jeżeli Żydzi nie wymrą z głodu, trzeba będzie przyspieszyć antyżydowskie zarządzenia, i miejmy nadzieję, że tak się stanie.

Autorem tych słów wypowiedzianych 25 października 1941 roku w Krakowie jest Hans Frank (zdjęcie). W ten sposób odniósł się on do wydanego przez siebie dnia 15 października 1941 roku rozporządzenia “O ograniczeniach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie”, którego pierwszy punkt głosił: “Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim żydom świadomie dają kryjówkę.”

hansfrank

1939

“Pojęcie polskiej inteligencji obejmuje przede wszystkim polskich księży, nauczycieli (łącznie z wykładowcami szkół wyższych), lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów, wyższych, urzędników, wielkich kupców, wielkich właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów, jak również wszystkie osoby, które otrzymały wyższe lub średnie wykształcenie.” Powyższy tekst to fragment memoriału Urzędu Polityki Rasowej NSDAP opublikowanego 25 października1939 roku.

1918

W Reichstagu wystąpił Wojciech Korfanty (zdjęcie), który w wygłoszonym przez siebie przemówieniu zażądał przyłączenia do Polski ziem zabranych podczas zaboru pruskiego. Chodziło o Prusy Królewskie, Gdańsk, Wielkopolskę, część Prus Książęcych, Śląsk Górny i Średni.

korfanty

1844

W podkieleckiej wsi Krajno funkcjonariusze carskiej policji aresztowali księdza Piotra Ściegiennego- przywódcę niepodległościowej i powstańczej konspiracji chłopskiej, zajadłego wroga władz carskich. Aresztowanie było wynikiem uzasadnionych obaw władz rosyjskich o wywołanie przez niego powstania chłopskiego na terenie zaboru,a także efektem donosów szlachty i niektórych przedstawicieli inteligencji. Aresztowanie Ściegiennego doprowadziło do dekonspiracji Związku Chłopskiego i udaremnienia planów wywołania powstania. W 1846 r., po długim śledztwie, Piotr Ściegienny został skazany na śmierć i wyłączony ze stanu duchownego. W ostatniej chwili przed egzekucją został jednak dostarczony carski akt łaski, zamieniający karę śmierci na chłostę i bezterminową katorgę, co według świadków, spotkało się z wyraźnym sprzeciwem ze strony samego skazańca. Został zesłany na ciężkie roboty w kopalniach Aleksandrowska oraz w Nerczyńsku. W roku 1883, car Aleksander III z okazji swej koronacji ułaskawił ks. Ściegiennego, a władze duchowne przywróciły go do stanu kapłańskiego; został kapelanem w szpitalu Bonifratrów w Lublinie. Zmarł w Lublinie w roku 1890, przeżywszy 90 lat.

sciegienny


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More