/Komunizm

17 października

2021

“The European Central Bank is exploring raising its limit on purchases of EU-issued bonds, in a move that would enhance its flexibility in asset-buying schemes and boost the status of the bloc’s groundbreaking joint debt programme launched this year.” - FT, October 17, 2021

1944

Władze komunistyczne definitywnie odebrały rodowi Sapiehów Zamek w Krasiczynie. Dramatyczna wojenna historia tej powstałej w roku 1580 budowli sięga połowy września 1939 roku, kiedy oddziały niemieckie dokonały mordu na 30 polskich jeńcach- żołnierzach i oficerach Wojska Polskiego. Kolejnym ciosem była sowiecka agresja na Polskę. Krasiczyn znalazł się w sowieckiej strefie wpływów. Ostatni właściciel zamku Leon Sapieha- brat kardynała Adama Sapiehy, zdając sobie sprawę z tego do czego zdolni są Sowieci, starał się uratować jak najwięcej ruchomości. Kuriozum w tym przypadku jest fakt, że ratowaniu zamkowego majątku pomogli mu Niemcy, którzy zajmowali zamek o dwa tygodnie dłużej niż chcieli tego Sowieci. W latach 1945- 1946 na zamku znajdowała schronienie okoliczna ludność uciekająca przed atakami UPA.

krasiczyn

1943

17 na 18 października 1943 roku Niemcy dokonali jednej z największych egzekucji na polskich więźniach aresztu przy ulicy Pawiej w Warszawie. Nagich więźniów wyprowadzano grupami na ulicę i rozstrzeliwano za pomocą ognia prowadzonego z broni maszynowej. Do godziny czwartej nad ranem w rejonie ulic Pawiej i Dzielnej zabito 600 osób. Prawdopodobnie jedną z ofiar tej egzekucji był też jeden z esesmanów, który nie mogąc sobie poradzić z tym psychicznie popełnił samobójstwo. Na zdjęciu ruiny domu przy ul. Dzielnej 27. W latach 1943-1944 zamordowano w tym miejscu tysiące więźniów Pawiaka.

pawia

1916

W Drohobyczu (obecnie Ukraina ) urodził się Tadeusz Chciuk-Celt (zdjęcie)-harcmistrz,żołnierz Związku Walki Zbrojnrj, cichociemny, a także wieloletni zastępca dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Był współtwórcą tego radia. Specjalizował się w programach o problematyce wiejskiej. Tworzył je pod pseudonimem Michał Lasota. Zawołaniem tworzonych przez niego programów było “Tym co żywią i bronią-chłopom polskim-Szczęść Boże”. Walczył na falach eteru przeciw komunizacji Polski. Był nadto czołowym komentatorem politycznym rozgłośni, a także autorem słuchowisk radiowych i audycji harcerskich. W latach 1976- 1983. Zmarł w 2001 roku w Monachium. Jego prochy złożono z honorami wojskowymi w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

celt

1849

Zmarł na gruźlicę płuc Fryderyk Franciszek Chopin. Artysta zmarł w swoim paryskim mieszkaniu przy placu Vendôme. Jego ciało spoczęło na największym i najstarszym paryskim cmentarzu Pére-Lachaise, wśród m.in. takich sław jak Honoré de Balzac i Molier. Zgodnie z ostatnią wolą artysty jego serce zostało przewiezione do Polski i w urnie wmurowane w filar kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Fryderyk Chopin był najwybitniejszym polskim kompozytorem i słynnym pianistą, od 1830 roku przebywał poza Polską, głównie w Paryżu, gdzie wkrótce stał się artystą legendarnym. Jego osobowość silnie pobudzała fascynację ludzi związanych ze sztuką , przyjaźnił się m.in. z Eugene Delacroix i Ference Lisztem, który niegdyś scharakteryzował Chopina i jego twórczość w następujący sposób: “Chopina można zaliczyć do rzędu najwybitniejszych muzyków, którzy stali się wcieleniem poczucia poetyckiego całego narodu; bynajmniej jednak nie dlatego, że do kompozycji swych wprowadził rytm polonezów, mazurów i krakowiaków i że wiele utworów opatrzył nazwą tańców ludowych. Gdyby ograniczył się jedynie do mnożenia owych melodii, odtwarzałby tylko wciąż ten sam motyw, wspomnienie tej samej sprawy, tego samego zjawiska; taka ustawiczna reprodukcja wkrótce stałaby się nudna, służyłaby bowiem jedynie do propagowania formy, które wcześniej czy później nużyłyby monotonią. Jeśli nazwisko jego po dziś dzień jest nazwiskiem artysty tak bardzo polskiego, wynika to z faktu, że posługiwał się ową formą jedynie po to, by w niej wyrazić pewien sposób odczuwania, bardziej powszechny w jego kraju niż gdzie indziej, oraz dla tego że we wszystkich formach, jakie wybrał, daje zawsze wyraz tym samym uczuciom. Jego preludia, etiudy, a zwłaszcza nokturny, jego scherza i koncerty - zarówno najkrótsze utwory, jak najznamienitsze - przesycone są tym samym rodzajem czułej wrażliwości, wyrażonej w rozmaitym stopniu nasilenia, w tysięcznych odmianach i wariacjach, lecz zawsze tej samej i niezmiennej. Będąc artystą tak wyjątkowo subiektywnym, tchnął we wszystkie swe kompozycje to samo życie i przepoił je własną indywidualnością.”. Chopin przez kilka lat związany był romansem z francuską powieściopisarką i dziennikarką George Sand. Koncertował rzadko, dla grona wybranych, grał w skupieniu wytwarzając wokół siebie aurę tajemnicy. Jego występy, a zwłaszcza improwizacje, uchodziły za najwyższe objawienie romantycznego piękna. W twórczości Chopina wyklarował się wysoce indywidualny styl łączący narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej ze zdobyczami muzyki romantyzmu. Tworzył wspaniałe koncerty, mazurki, polonezy, nokturny, etiudy, preludia, walce, ballady, scherza, sonaty, a także utwory kameralne i pieśni. Od 1927 roku w Warszawie organizowany jest, co 5 lat Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, najstarszy na świecie monograficzny konkurs muzyczny. Jego twórcą był Jerzy Żurawlew. Pierwszym laureatem konkursu był Lew Oborin z ZSRR.

chopin


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More