/Nie tanki a banki

6 listopada

2022

„Niebezpieczeństwa obecnego czasu grożą śmiercią Rosji” - Cyryl, patriarcha Moskwy i całej Rusi.

cyryl


fakturazaenergie


2021

Kowalczyk: Jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja jest 6 proc., to mu 14 proc. zostaje w kieszeni.Nie jestem zwolennikiem obniżania inflacji kosztem duszenia gospodarki. Podwyżka stóp była na ten moment potrzebna, ale nie sądzę, aby mocny ich wzrost osłabił inflację, za to może ostudzić gospodarkę – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w czwartek.

Nie jestem zwolennikiem obniżania inflacji kosztem duszenia gospodarki, to był błąd, jaki popełniliśmy w latach 90-tych. Jeśli chcemy zdusić inflacje kosztem drastycznego zduszenia gospodarki, to jestem przeciw – powiedział wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w czwartek w Radiu Zet.

2020

Trzęsienie ziemi. Tak można określić decyzje Stolicy Apostolskiej zakomunikowane dziś przez nuncjaturę apostolską w sprawie kard. Henryka Gulbinowicza. Zakaz uczestnictwa w nabożeństwach i wydarzeniach publicznych, zakaz używania insygniów biskupich, pozbawienie prawa do nabożeństwa i pochówku w katedrze i wreszcie kara finansowa na rzecz Fundacji św. Józefa - to pokazuje, że zarzuty wobec kardynała były bardzo poważne, bardzo wiarygodne, i że nie dotyczyły tylko tuszowania, ale i - o co był oskarżony - o własne nadużycia seksualne, także wobec nieletnich i bezbronnych dorosłych. Układ Gulbinowicza zresztą w ogóle jest w rozsypce. Najpierw usunięcie biskupa Edwarda Janiaka (wychowanek kardynała i biskup pomocniczy wrocławski), potem dochodzenie wszczęte wobec arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia (sekretarz i kierowca Gulbinowicza za czasów jego posługi w Białymstoku), i aż nie sposób nie zadać pytania, co dalej. Bliskimi współpracownikami kardynała, jego wychowankami byli przecież także biskup Jan Tyrawa i wieloletnie nuncjusz, a później Prymas abp Józef Kowalczyk, który - o czym też już wiadomo - przez lata tuszował rozmaite negatywne informacje dotyczące skandali seksualnych w polskim Kościele. Dzieje się, i wiele wskazuje na to, że będzie działo się więcej.

gulbinowicz

1939

“Nie da się opisać, ile zawracania głowy mieliśmy z krakowskimi profesorami. Gdybyśmy sprawę tę załatwili na miejscu, miałaby ona całkiem inny przebieg. Proszę więc usilnie, aby nie kierować nikogo więcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz podejmować likwidację na miejscu. Każdy inny sposób postępowania stanowi obciążenie dla Rzeszy i dodatkowe utrudnienie dla nas. Posługujemy się tutaj innymi metodami i musimy je stosować nadal.” Takimi słowami gubernator Hans Frank podsumował akcję Sonderaktion Krakau, która rozpoczęła się 6 listopada 1939 roku podstępnym aresztowaniem 183 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszystkich wywieziono do obozu Sachsenhausen.

prof

1921

Rodzi się zbrodniarz, zabójca Pileckiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Chimczak

1863

Poległ pod Jaworem Soleckim - Dionizy Feliks Czachowski, pułkownik, naczelnik województwa sandomierskiego. Jeden z najwybitniejszych wodzów powstania styczniowego, charyzmatyczny dowódca, wielokrotnie ścierał się z przeważającymi siłami wroga, wychodząc z potyczek zwycięsko. “Odważny partyzant, wykonawca poleceń trudnych, uparty żołnierz, surowy przełożony, sam zresztą trochę niekarny, stosował względem wroga prawo odwetu, przez co ściągnął na siebie szczególniejszą jego nienawiść i miano okrutnika”. Walczył w bitwach pod Małogoszczą, Pieskową Skałą, Grochowiskami, Ostrowcem czy Chrobrzem. 29 listopada 1938 roku z okazji 75 rocznicy śmierci ekshumowano prochy Czachowskiego i przewieziono uroczyście do Radomia. 30 listopada, pochowano je w mauzoleum przed kościołem Bernardynów w Radomiu. Płk Dionizy Czachowski był również patronem 72. pp stacjonującego w okresie międzywojennym w Radomiu.

czachowski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More