/Life as a service

21 listopada

2021

Life as a service.

lifeasaservice


Coraz więcej głosów “polityków”, kapitał chce masowej adopcji już niedługo.

Hillary Clinton: Bitcoin threatens US dollar as reserve currency.


Sad, but true.

sadbuttrue


2013

https://en.wikipedia.org/wiki/Euromaidan

1902

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Bashevis_Singer


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More