/Reserve Bank of Australia

12 listopada

2021

W starożytności za największe źródło wolności uchodziła samowiedza, w średniowieczu - samodyscyplina, w nowożytności - samostanowienie, zaś współcześnie - samozadowolenie. Pierwsze wyzwala rozum, drugie ducha, trzecie wolę, zaś czwarte - żądzę pozbycia się trzech pozostałych.

Projekt ustawy o obronie ojczyzny to kolejny majstersztyk specjalistów od prawa karnego aktualnej władzy. Tym razem proponują, by do Kodeksu karnego zostały dodane… wykroczenia. 🤓

Chodzi między innymi o nowy art. 147b Kodeksu karnego, zgodnie z którym: “Kto bez usprawiedliwionej przyczyny (…) posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w tej jednostce - podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny”. Jak widać, proponuje się tutaj dodanie do Kodeksu karnego czynu zabronionego obwarowanego karą “aresztu do 30 dni” lub “karą grzywny”. Nie ma w Kodeksie karnym czegoś takiego jak kara aresztu. Dodawane jest więc “przestępstwo” z karą nieznaną ustawie. Kara aresztu i “kara grzywny” to sankcje charakterystyczne dla prawa wykroczeń. Czyny zabronione pod groźbą kary dzielą się w Polsce na przestępstwa (w tym zbrodnie i występki, zagrożone surowymi karami) oraz na wykroczenia, które są sankcjonowane łagodniej na podstawie osobnego Kodeksu i w odrębnej procedurze. Zatem otwieramy kolejny rozdział “standardów” legislacyjnych w Polsce, tym razem polegający na próbie wpisania do Kodeksu karnego czynów stanowiących wykroczenia. Dotyczy to także nowych “przestępstw” - de facto wykroczeń - określonych w art. 147b ustęp 2 Kodeksu karnego oraz art. 147c ustępy 1 i 2 Kodeksu karnego (zamiast “ustępów” powinny być paragrafy ”§”) To zupełnie świeży, obszerny projekt ustawy o obronie ojczyzny, który został upubliczniony w piątek 12.11.2021*.

Dogmatycznie rzecz biorąc… to się komentuje samo. (Oczywiście oprócz tych wykroczenio-przestępstw do Kodeksu karnego mają być dodane również nowe przestępstwa dotyczące służby obronnej dla kraju).

2020

Today’s Thought?

On Tuesday (November 3, 2020), the Reserve Bank of Australia made its monthly announcement with respect to the conduct of monetary policy.

They said that they saw the “high rate of unemployment as a national priority and it wants to do what it can to support job creation”.

But the reality is there current policy settings will leave around 900 thousand workers without jobs over the next two years. In addition, participation by 2021-22 is assumed to be well below its August 2019 peak, which means that an additional 135 thousand workers are likely to be enduring hidden unemployment by mid-2022. Before the pandemic unemployment was 690 thousand (December 2019).

The empirical evidence is clear that the Australian economy did not provide enough jobs since the mid-1970s and the conduct of monetary policy has contributed to the malaise. The RBA forced the unemployed to engage in an involuntary fight against inflation and the fiscal authorities further worsened the situation with their austerity bias.

Hence when the RBA suddenly starts claiming they plan to prioritise reducing unemployment you can take that for the provable Lie it represents…

If the RBA truly believe they can do more – why is unemployment going to persist at such high levels for years?


Media zwróciły uwagę na zamieszczony w internecie „List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów”, który do 2 listopada pomimo grożących sankcji ośmieliło się podpisać 177 lekarzy. W liście tym „polscy lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia” wyrazili „głębokie zaniepokojenie dotyczące ewolucji sytuacji zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilku miesiącach, związanej z ogłoszoną pandemią Covid 19”.


boa


2019

Neckermann bankrutuje

Josef Neckermann. Mroczna przeszłość powszechnie szanowanego niemieckiego biznesmena

Był jednym z najbardziej znanych i szanowanych przedsiębiorców w powojennych Niemczech. Podziwiano go też jako zdobywcę sześciu medali olimpijskich. I tylko nikt nie chciał mówić o tym, jak Josef Neckermann dorobił się swojej fortuny.

Josef Neckermann, jeden z najbogatszych i najbardziej szanowanych przedsiębiorców w powojennych Niemczech, urodził się w 1912 roku w Würzburgu. Pierwotnie nic nie zapowiadało, żeby chłopak miał zrobić karierę w biznesie. Jego wielką pasją była jazda konna, zamierzał więc zostać oficerem kawalerii. Plany rozsypały się po tym, jak w 1928 roku zmarł jego ojciec: lokalny potentat w handlu węglem.

Neckermann zmuszony był zastąpić rodziciela w rodzinnym interesie. W niedoszłym kawalerzyście szybko obudziła się ambicja.

Pierwszy milion Czasy sprzyjały młodemu biznesmenowi. Rodzina Neckermanna, w której dominowały poglądy narodowo-konserwatywne, zaczęła sympatyzować z nazistami. Po przejęciu przez NSDAP władzy w Niemczech kariera Josefa wyraźnie nabrała rozpędu. Przedsiębiorca w 1933 roku wstąpił do SA (Sturmabteilung, Oddziałów Szturmowych), a dwa lata później został członkiem partii nazistowskiej.

Wtedy też, po wejściu w życie norymberskich ustaw rasowych o ochronie niemieckiej krwi (drastycznie ograniczających prawa obywatelskie żydowskich obywateli Niemiec), jego firma po raz pierwszy zwiększyła swój stan posiadania. W ramach „aryzacji” żydowskich przedsiębiorstw Neckermann zagarnął znany w Würzburgu dom towarowy Siegmunda Ruschkewitza.

neckermann

Formalnie był to zakup, ale rzecz jasna pod potężną presją nazistowskiego reżimu. Z reguły żydowscy przedsiębiorcy otrzymywali za swoje firmy tylko marny ułamek wartości. O ile w ogóle otrzymali cokolwiek.

Tymczasem Neckermann nie zasypiał gruszek w popiele. Jego kolejną inwestycja polegała na „zaryzowaniu” dużego sklepu z tekstyliami. Wkrótce też ambitny würzburczyk zarobił pierwszy milion marek. W dużym stopniu na swoim antysemityzmie.

Firma w zamian za życie Mimo że w dość krótkim czasie Neckermann stał się jednym z najzamożniejszych mieszkańców Würzburga, ciągle uważał że działa na zbyt małą skalę. Szukał czegoś specjalnego, na czym mógłby zbić fenomenalną fortunę.

1944

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tirpitz

1922

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Borowski_(pisarz)


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More