/Berliner Mauer

10 listopada

1941

Gubernator dystryktu warszawskiego dr Ludwig Fischer wydał obwieszczenie o karze śmierci za „nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych” oraz o karze śmierci dla osób, które Żydom świadomie udzielają schronienia lub w inny sposób pomagają.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: kary śmierci za nieuprawnione opuszczanie żydowskich dzielnic mieszkaniowych.

W ostatnim czasie rozprzestrzenili żydzi, którzy opuścili wyznaczone im dzielnice mieszkaniowe, w licznych udowodnionych wypadkach tyfus plamisty. Aby zapobiec grożącemu w ten sposób niebezpieczeństwu dla ludności rozporządził Generalny Gubernator, że żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony wyznaczoną mu dzielnicę mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymanie, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaj itp.) Osądzenie nastąpi przez Sąd Specjalny w Warszawie.

Zwracam całej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość.

1939

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk

1918

Zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski przybył do Warszawy. Więzionego od 22 lipca 1917 roku zwolniono z powodu obawy niemieckiego sztabu przed połączeniem się rewolucji niemieckiej z bolszewicką. Przypuszczano,że powstanie wolnego państwa polskiego będzie skuteczną barierą przed rozprzestrzenianiem się komunizmu na zachód. Jak bardzo słuszne były to obawy, zachodnia Europa przekonała się już wkrótce.

1910

10 listopada 1910 w krakowskim kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja odbył się ślub 33 -letniego Feliksa Dzierżyńskiego i 28-letniej Zofii Muszkat. Dzierżynski był synem Edmunda Dzierżyńskiego, nauczyciela fizyki i matematyki. Wywodził się z polsko-litewskiego rodu herbu Samson. Był działaczem Socjaldemokracji Krolestwa Polskiego i Litwy, Socjaldemokratycznej Partii Rosji, uczestnikiem Rewolucji Październikowej, twórcą sowieckiego systemu terroru i szefem sowieckich organów bezpieczeństwa. Zofia Muszkat była nauczycielką i aktywną działaczką komunistyczną. Z ich małżeństwa wywodził się jedyny syn Jan, który przyszedł na świat w czerwcu 1911 roku w więzieniu na warszawskim Pawiaku. Na zdjęciu Feliks Dzierżyński i Zofia Dzierżyńska z synem Janem w Lugano, październik 1918 roku.

1909

W Symbirsku (Rosja) urodził się Paweł Jasienica (właściwe nazwisko Leon Lech Beynar) -polski pisarz, publicysta, historyk, a także żołnierz Armii Krajowej. Był absolwentem wydziału historii Uniwersytetu Wileńskiego. W czasie okupacji został aresztowany przez NKWD, a następnie przymusowo wcielony w szeregi Ludowego Wojska Polskiego, z którego zdezerterował, by podjąć służbę w 5 Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza, jako jego adiutant. Ciekawostką jest fakt, że jego przybrane nazwisko pochodzi od nazwy wioski Jasienica, gdzie tuż po ucieczce z Ludowego Wojska Polskiego jesienią 1944 roku znalazł schronienie. Paweł Jasienica był autorem cyklu esejów historycznych “Polska Piastów”, “Polska Jagiellonów”, “Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Po wojnie przedostał się do Krakowa i w 1946 r. zadebiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego” i został również jego współredaktorem. Przyjął wtedy pseudonim Paweł Jasienica, by nie narażać żony, która ówcześnie znajdowała się w Wilnie w Litewskiej SRR, gdzie formalnie miała status wdowy. Aresztowano go ponownie w 1948 roku podczas tzw “akcji likwidacji grupy wileńskiej”. W 1964, w związku z zaostrzeniem cenzury , Jasienica wraz z 33 innymi polskimi intelektualistami podpisał List 34 skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza. Reakcją na to wystąpienie było nasilenie inwigilacji pisarza. W połowie lat 60. donosiło na niego co najmniej trzydziestu agentów. Zmarł 19 sierpnia 1970 roku w Warszawie.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More