/Szkolnictwo

28 maja

2023

Mołdawia: wojska NATO wkroczyły od strony Rumunii


ai

ai 2


Masowy wywóz drewna z Polski:

ekport drewna szczecin

eksport drewna


nagroda nbp

next covid


2021

Marynarze z ORP Orzeł piszą list. “Nie chcemy umierać za nieudolność i kaprysy zwierzchników”

“Załoga okrętu podwodnego podkreśliła, że list ma pokazać dramatyczną sytuację, w jakiej się znalazła - i nie tylko ona. “Przesyłamy ten apel bez wiedzy naszego dowódcy oraz naszych zwierzchników, gdyż to ich działania połączone z absolutną nieudolnością obecnej ekipy rządzącej doprowadziły do sytuacji, w której nasze życie jest zagrożone” - zaznaczyli marynarze. Jak dodali, okręt podwodny ORP Orzeł jest w opłakanym stanie, a każdy rejs może skończyć się jego zatonięciem, a tym samym ich śmiercią.”

2020

RPP drastycznie tnie stopy procentowe niemal do zera, ponieważ obawia się… zbyt niskiej inflacji

Na czwartkowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zadecydowała o kolejnej znacznej obniżce stóp procentowych, w tym najważniejszą referencyjnej z 0,5 do zaledwie 0,1 proc. Przez pięć lat ze stopami nic się nie działo, a teraz od 17 marca do dziś zostały one ścięte niemal do zera (referencyjna z 1,5 do 0,1 proc.). W komunikacie czytamy, że NBP nadal będzie prowadził skup skarbowych papierów wartościowych oraz papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym, a także oferował kredyt wekslowy na refinansowanie kredytów udzielonych przedsiębiorstwom przez banki.

nbp


gs2


Minister wysyła nauczycieli na zbiory. Mogą tam zarobić kilka razy więcej niż w szkole

Minister rolnictwa proponuje, by nauczyciele bez pracy zatrudnili się sezonowo u rolników - na przykład przy zbiorach owoców. “Nauczyciele biorą sobie do serca takie rady” - słyszymy w ZNP. I dorabiają, bo zarobki są niemal wszędzie wyższe niż w edukacji.

szkolnictwo2020

1981

Po ciężkiej chorobie zmarł Stefan Wyszyński - prymas Polski.

Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 we włocławskiej bazylice katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. W latach 1925–1929 był studentem Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który ukończył z doktoratem na temat Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. W 1931 był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Przedczu. Pełnił stanowisko duszpasterza w Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej ,,Odrodzenie” i Chrześcijańskich Związkach Zawodowych. Był redaktorem naczelny ,,Ateneum Kapłańskiego”. Od 1937 roku był członkiem Rady Społecznej przy prymasie Polski. W czasie okupacji był poszukiwany przez Niemców, ukrywał się m.in. w Laskach pod Warszawą. W czasie powstania warszawskiego sprawowała obowiązki kapelana grupy “Kampinos” Armii Krajowej. W latach 1946-48 był biskupem lubelskim, od 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieński i warszawski, prymasem Polski w latach 1948–1981, a od 1953 kardynałem. Był internowany (IX 1953-X 1956) przez władze Polski Ludowej. Był inicjatorem Ślubów Narodu na Jasnej Górze (1956), orędzia do biskupów niemieckich w sprawie pojednania obu narodów (1965), obchodów millenium chrześcijaństwa w Polsce (1966) Jako Prymas Tysiąclecia przyczynił się do zachowania niezależności Kościoła zagrożonego przez system komunistyczny, wielokrotnie występował w obronie praw człowieka i narodu. Jego autorytet moralny odegrał istotną rolę w łagodzeniu napięć i konfliktów społecznych w Polsce, m.in. 1980-81. Był autorem licznych publikacji, m.in. Kazania świętokrzyskie, autobiografia Zapiski więzienne. Pochowany w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Od 20 maja 1989 roku przysługuje mu tytuł Sługi Bożego w związku ze wszczętym procesem beatyfikacyjnym. W 1994 roku pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. W 1999 roku Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie zmieniła nazwę swej placówki edukacyjnej na Uwiersytet Kradynała Stefana Wyszyńskiego.

wyszynski2

1975

Sejm PRL uchwalił o nowym podziale administracyjnym kraju. Utworzono 49 województw, zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny, czyli powiaty . Najbardziej charakterystyczne dla dawnego podziału było to, iż tylko nieliczne województwa miały więcej niż 1 mln mieszkańców oraz fakt, że stolicami nowych województw zostały w wielu przypadkach średnie bądź małe, prowincjonalne miasta. Nie było podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie , lecz na miasta i gminy jako podstawowe jednostki administracyjne. W pierwszym dniu obowiązującego nowego podziału, czyli 1 czerwca 1975 roku, Polska dzieliła się na 2343 gminy i 814 miast (w tym 4 miasta o szczególnym statusie – Warszawa , Łódź, Kraków i Wrocław – z wewnętrznym podziałem na dzielnice jako pomocnicze jednostki administracyjne), a więc na 3157 jednostek najniższego rzędu. Podział ten obowiązywał do 31 grudnia 1998 roku,kiedy to wprowadzono istniejący obecnie.

podzialwojewodzki

1945

W Warszawie odbyło się spotkanie prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta z szefem misji wojskowej ZSRR w Polsce generałem Siergiejem Szatiłowem. Ustalono wówczas, że będąca do tego czasu w rękach komendantów wojennych władza regionalna przejdzie w ręce specjalnych pełnomocników. Kompetencje komendantów zostaną zaś ograniczone do zarządzania podległymi garnizonami oraz sprawami zaopatrzenia wojsk.

bierut

1942

W lesie sękocińskim w okolicach Magdalenki komando SS dokonało zbrodni na 223 więźniach Pawiaka. Ofiarami byli przedstawiciele polskiego ruchu oporu oraz ludzie reprezentujący środowiska kulturalne i inteligenckie. Wśród zamordowanych znalazły się 22 kobiety. Egzekucja w Lesie Sękocińskim rozpoczęła się 28 maja ok. godziny 3:00 i trwała mniej więcej do godziny 14:00. Mieszkańcy Magdalenki oraz pobliskich wsi Lesznowola i Łazy słyszeli wówczas dochodzące z lasu odgłosy strzałów. W międzyczasie gestapowskie „budy” kilkukrotnie wyjeżdżały i powracały na Pawiak po kolejne partie skazańców. Jako ostatnie wywieziono na śmierć przetrzymywane w kaplicy kobiety – m.in. 70-letnią Mariannę Wawer oraz obłożnie chore Janinę Górską i Janinę Kardej-Zamajską (zabrane na noszach z więziennego szpitala). W skład plutonu egzekucyjnego weszli niemieccy i ukraińscy wachmani z załogi Pawiaka. Tragizm całej sytuacji pogarsza fakt, że w celu ukrycia miejsca tej zbrodni posadzono tam las brzozowy.

pawiakpomscimy

1914

Zamach dokonany przez Gavrilo Principa na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Iskra, która podpaliła lont

principa

1871

Nastąpił upadek Komuny Paryskiej.

Zakończył się tzw. krwawy tydzień, podczas którego wojska wierne urzędującemu w Wersalu rządowi Ludwika Thiersa stłumiły Komunę Paryską, lewicową rewoltę w stolicy Francji. Jej wybuch w nocy z 17 na 18 marca sprowokował cały ciąg wydarzeń: porażkę w wojnie z Niemcami, upokarzające warunki kapitulacji (m.in. strata Alzacji i niemiecka defilada w centrum Paryża), ale także zapowiedzianą restaurację monarchii, co dla lewicowych ugrupowań reprezentujących tysiące żyjących w nędzy robotników było nie do przyjęcia. Powstańcy opanowali miasto, proklamowali komunę i po wyborach ogłosili nowe władze. Utrzymali Paryż ponad dwa miesiące, a podczas “krwawego tygodnia” wersalczycy rozstrzelali ok. 30 tys. komunardów.

upadekkomuny

1642

Miały miejsce we Wloszczowej objawienia maryjne. Maryja ukazała się w towarzystwie św. Józefa i św. Joachima. Matka Boska ukazała się w ubogim, niezamieszkanym domu leżącym przy rynku. Towarzyszyły temu liczne uzdrowienia. Zdarzenie zostało opisane i udokumentowane. Na podstawie świadectw ludzi, którzy doświadczyli łask i skrupulatnych studiów nad nimi, ówczesny Prymas Polski Maciej Łupieński wydał zgodę na wybudowanie w mieście kaplicy, do której w 1646 r. uroczyście wprowadzono obraz Matki Bożej Włoszczowskiej. Obraz przedstawiający Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą z Dzieciątkiem na ręku, w otoczeniu św. Joachima i św. Józefa sprowadził z Krakowa ks. Jakub Chrostkiewicz kanonik kolegiaty kurzelowskiej. Dwa lata później włoszczowska kaplica została konsekrowana, a w jedną z jej ścian wmurowano tablicę upamiętniającą historię objawień.

wloszczowa

1541

May 28th is the feast of Blessed Margaret Pole (née Plantagenet): English noblewoman, mother of five, widow, Countess of Salisbury, patroness of the New Learning, Governess to Princess Mary Tudor, and martyr of the Henrician persecution—beheaded without trial on this day in 1541.

margaretpole

1349

Doszło do wystąpień antyżydowskich we Wrocławiu i Świdnicy. Żydów posądzono o roznoszenie zarazy dżumy. Spalono w tych miastach dzielnice żydowskie , a ocalałych mieszkańców zmuszono do osiedlenia się poza murami miasta. Rok później doszło do pogromu w Złotym Stoku.

pogrodzydow


Moment kapitulacji a w zasadzie przekazania kluczy do bram miasta generałowi Ambrosio Spinoli został uwieczniony przez jednego z najlepszych przedstawicieli malarstwa baroku Diego Velázquez.

spinoli


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More