/Niemcy

2 marca

1989

Rozpoczęła się druga tura rozmów w Magdalence – rozpatrywano tam najbardziej sporne kwestie z obrad Okrągłego Stołu.

magdalenka1

magdalenka2

1982

Zakończyła się dwudniowa wizyta w Moskwie polskiej delegacji rządowej pod przewodnictwem I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej generała Wojciecha Jaruzelskiego (zdjęcie). Była to pierwsza wizyta polskiej delegacji od czasu wprowadzenia stanu wojennego. W jej trakcie władze sowieckie zapewniły o poparciu i zrozumieniu poczynań polskich towarzyszy.

jaruzelski

1945

Poniższy cytat to datowany na 2 marca 1945 roku fragment wspomnień Mieczysława Kittaya - polskiego inżyniera żydowskiego pochodzenia, działacza kulturalnego, iluzjonisty, współorganizatora Teatru Satyrycznego “Syrena” (pierwszego powojennego teatru na terenie kraju) dotyczący pomocy, której udzielał mu Adolf Dymsza (zdjęcie). “W najcięższym okresie mojego życia, gdy nocując w niewykończonych domach lub ruinach, byłem w skrajnej rozpaczy, spotkałem pana Adolfa Dymszę, który się mną natychmiast niezwykle serdecznie zaopiekował. Umieścił mnie w tymże samym dniu u jego matki, gdzie pozostałem przez 3 dni, następnie sprowadził mnie do swego mieszkania i nie bacząc na narażenie siebie, żony i jego trojga dzieci na grożącą im karę śmierci, ukrywał mnie przez 6 miesięcy. Przez cały ten okres pan Dymsza pielęgnował mnie i traktował jak najukochańszego członka rodziny, otaczając mnie z całego serca jak najtroskliwszą opieką”.

kittay

1942

W Nowym Kurierze Warszawskim ukazało się zarządzenie urzędowe podpisane przez komendanta policji i SS w Warszawie Arpada Wiganda, dotyczące rozmieszczenia plakatów w mieście Warszawie. Zapisano w nim, iż “wszelkie plakaty i druki ogłoszeniowe należy drukować wyłącznie w języku niemieckim, albo w niemieckim i polskim, przy czym napisy polskie nie mogą być większe od niemieckich. Na zdjęciu niemieckie ogłoszenie z 11 marca 1941 roku.

bekantmachung


Rozpoczął działalność niemiecki obóz zagłady w Bełżcu na Lubelszczyźnie. Budowę tej placówki, w której życie straciło ponad pół miliona ludzi rozpoczęto 1 listopada 1941 roku. Jej lokalizacja nie była przypadkowa, ponieważ przez Bełżec przebiegała trasa kolejowa łącząca Lublin z Rawą Ruską, do której można było doprowadzić transporty z dystryktów krakowskiego i Galicji. Bełżec był miejscem dobrze znanym Niemcom. Wcześniej w miejscu tym funkcjonował żydowski obóz pracy, którego więźniowie budowali wał przeciwczołgowy, tzw. linię Otto na granicy ZSRR i Generalnego Gubernatorstwa. Znajdowała się tu również gotowa rampa kolejowa dawnego przedsiębiorstwa eksploatacji lasów. Obóz w Bełżcu był pierwszym tego typu ośrodkiem, w którym zostały zainstalowane i wykorzystane stacjonarne komory gazowe. Pierwszy transport Żydów z Lublina i Lwowa przybył do Bełżca 17 marca 1942 roku. Obóz zakończył funkcjonowanie w grudniu 1942 roku, najprawdopodobniej z powodu braku miejsca na kolejne masowe groby. Na zdjęciu niemiecka załoga obozu.

belzc

1940

W Warszawie odbyło się zebranie Rady Obrony Generalnego Gubernatorstwa, w którym udział wziął Hans Frank, który powiedział: “Obrona Rzeszy wymaga twardego trzymania w ryzach podbitego narodu, a zwłaszcza rodzących się organizacji podziemnych. Żyjemy w czasie wojny, żyjemy również w stanie niesłychanie ciężkiego konfliktu z fanatycznym narodem, który poprzysiągł nam śmierć”.

frank


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More