/Polska

13 marca

2020

Corona wirus

corona

corona2

korona

1962

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods

1943

W dniach 13 - 14 marca 1943 roku Niemcy przeprowadzili ostateczną likwidację krakowskiego getta. Na czele operacji stanął SS -Sturmbannführer Willi Haase . 8 tysięcy Żydów uznanych za zdolnych do pracy zostało przetransportowanych do obozu Kraków-Płaszów . Około 2 tysięcy zostało zamordowanych przez Niemców podczas likwidacji getta, pozostałych mieszkańców wywieziono do obozu Auschwitz-Birkenau i również zamordowano.

getto

1918

1918 roku w Warszawie ukazało się pierwsze wydanie miesięcznika wojskowego “Bellona”. Historia tego pisma zaczyna się jednak o wiele wcześniej, bo w 1824 roku,kiedy to na pomysł wydawania tego typu publikacji przeznaczonej dla zainteresowanych tematyką wojskową oraz rozwojem intelektualnym niezależnej od doktryny zaborczej myśli wojskowej wpadł podpułkownik Armii Królestwa Polskiego Ignacy Prądzyński. Nie trudno chyba zgadnąć,że na wydawanie tego pisma nie zgodziły się władze carskie. Do pomysłu tego powrócono w 1911 roku,kiedy to działające we Lwowie polskie organizacje niepodległościowe próbowały bezkutecznie wydać “Bellonę Polską”. Dopiero 6 lat pózniej w wyniku powstania działającego w ramach Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu-Wydziału Pierwszego Studiów nad Wojskowością Polską udało się przystąpić do prac nad przygotowaniem tego pisma. Pierwszy numer “Bellony ” liczący tysiąc egzemplarzy wydrukowany został w Drukarni Państwowej Królestwa Polskiego. Pierwsze numery dostarczane były oficerom wszystkich broni podczas wszelkiego rodzaju szkoleń. Wzbudziły one duże zainteresowanie i przyczyniły się do uaktywnienie wielu wartościowych jednostek na polu naukowym. Pierwsze artykuły zawierały wiele informacji ogólnowojskowych, poruszały zagadnienia taktyki i wyposażenia. Nie zabrakło również materiałów z historii wojskowości oraz analiz z toczących się w niedalekiej przeszłości kampanii trwającej jeszcze wówczas wojny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości “Bellona” stała się typowym ogólnowojskowym pismem naukowym. W okresie międzywojennym redakcja “Bellony” w znacznej mierze poruszała tematykę bitew pierwszej wojny światowej,analizę ich taktyki oraz zastosowania sprzętu. Swój ostateczny kształt pismo to przyjęło w 1936 roku,kiedy to został do niego wcielony ukazujący się od 1926 roku “Przegląd Wojskowy”. Na kartach “Bellony” swoje prace publikowało ponad 180 autorów, w tym większość wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, między innymi gen. Kazimierz Sosnkowski , gen. Tadeusz Kutrzeba, gen. Kazimierz Fabrycy, mjr Jan Kosina oraz wielu innych znakomitych oficerów Wojska Polskiego. Ostatni numer “Bellony” ukazał się w 1939 roku.

bellona


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More