/Historia

11 marca

2023

20230310 194850

20230310 223324

20230311 071444

2022

Praktycznie jednogłośnie Sejm przyjął Ustawę o obronie ojczyzny w Polsce.

Klasa rządząca odrzuciła myśl o powszechnym dostępie Polaków do broni, lecz w razie okupacji z pewnością będzie nas z emigracji w Waszyngtonie gorąco zachęcała do działań partyzanckich.


zespół kruchości

pierwszy raz usłyszałem to określenie w mediach masowych odnośnie osób, które mają problemy po szczepionce C19 lub zmarły


2015

Launched in 2015, the ZRF Initiative commits governments and oil companies, to end routine flaring no later than 2030. The Initiative aims to support cooperation between all relevant stakeholders so that solutions to gas flaring can be found through appropriate regulation, application of technologies, and financial arrangements.

1941

Amerykański Kongres ostatecznie przełamał impas w stosunkach Stanów Zjednoczonych z innymi państwami. Uchwalona wówczas ustawa federalna popularnie nazywana Lend-Lease Act zezwalała USA na wspomaganie państw koalicji antyfaszystowskiej pożyczkami, wynajmem, sprzedażą oraz nieodpłatnym przekazywaniem dóbr, w tym surowców, żywności, ropy naftowej oraz sprzętu wojennego. Pierwszymi krajami objętymi programem współpracy zostały Wielka Brytania, Chiny oraz tzw. Wolna Francja powołana do życia przez przeciwników kolaboracyjnej Republiki Vichy utworzonej na nieokupowanych przez Niemców terytoriach francuskich. Po niemieckiej agresji przeciwko Związkowi Radzieckiemu pomocą objęto również ZSRR.

Do końca wojny Stany Zjednoczone przekazały aliantom materiały różnego rodzaju o łącznej wartości przekraczającej 50 mld dolarów, co przy ówczesnej wartości pieniądza stanowi odpowiednik 13-krotności tej sumy dzisiaj. Amerykańska pomoc płynęła szerokim strumieniem do Europy, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii (łącznie o wartości ponad 31 mld dolarów) i Związku Radzieckiego (łącznie o wartości blisko 11 mld dolarów), który dzięki wsparciu mógł prowadzić wydatne działania przeciw armii niemieckiej. Przekazywana Moskwie pomoc przekraczała wielkość dóbr produkowanych w Związku Radzieckim, co pokazuje skalę zaangażowania USA oraz wagę wsparcia w kontekście podtrzymania oporu Armii Czerwonej. Warto podkreślić, że także znaczna część sprzętu przekazywanego Brytyjczykom trafiała na front wschodni na mocy porozumień Moskwa-Londyn.

Program został wstrzymany we wrześniu 1945 roku. Część pomocy została spłacona przez zaciągające dług państwa w okresie powojennym, przy czym realna wartość spłaty była wielokrotnie niższa niż wartość amerykańskiej pomocy w latach 1941-45.

Na podstawie pozycji Soviet Lend-Lease Tanks of World War II.

lendlease

lendlease2

1941

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease_Act

1609

1609 roku rozpoczęła się druga wojna polsko - rosyjska. Wojna była wynikiem dymitriad, czyli wypraw polskiej magnaterii i szlachty do Carstwa Rosyjskiego, organizowanych pod hasłem osadzenia na moskiewskim tronie (fałszywego) syna Iwana Groźnego, Dymitra. Celem magnatów było przejęcie władzy. Rosjanie znaleźli sojusznika w Szwedach, toczących w tym okresie nieprzerwane wojny z Rzeczypospolitą. 23 lipca 1609 roku kniaź moskiewski Michaił Skopin-Szujski, na czele zjednoczonych armii rosyjsko-szwedzkich, odniósł zwycięstwo nad siłami Aleksandra Zborowskiego pod Twerem, jednak, w wyniku buntu nie opłacanych wojsk, nie zdołał rozerwać polskiego oblężenia Moskwy. Polską odpowiedzią na atak było oblężenie Smoleńska, zarządzone przez króla Zygmunta III. W styczniu 1610 roku Rosjanie przełamali blokadę Moskwy. 4 lipca 1610 roku armia Rzeczypospolitej, dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozgromiła pod Kłuszynem pięciokrotnie silniejsze wojska rosyjskie.

zolkiewski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More