/Bancor

15 czerwca

2023

Africa says bye to the US dollar. The President of Kenya, Williams Ruto, urges African nations to dump USD under tumultuous applause. With every nation that rejects USD as reserve currency the US Govt will pay a higher price for printing money (inflation).

2022

IMF ADMITTING THEY PRINTED TO MUCH MONEY

These Are The “Leaders” Of Europe, Chuckling As They Admit They Didn’t Think About What Massive Money Printing Might Lead To Such As Intolerable Wealth Gaps And Inflation.

IMF Director Sums It Up:

1 - We printed too much money and didn’t think of unintended consequences

2 - We are acting like 8-year-olds playing soccer chasing the ball

A Planned Failure!

2020

Stany Zjednoczone są obecnie głęboko podzielone światopoglądowo i nie chodzi tu o tradycyjny podział na Demokratów i Republikanów. Coraz większe poparcie zdobywa ideologia, która nie ma jeszcze swojej nazwy, natomiast jej wyznawcy określają sami siebie słowem „progressives” czyli „postępowcami”. Jeśli w Polsce komuś termin ten się kojarzy z czasami komuny, która zapewniała wieczny postęp, to nie jest to skojarzenie całkiem mylne, choć nie można też do końca nazwać jej komunizmem. Na pewno mówimy tu o ideologii lewicowej, mocno zakorzenionej w marksizmie i filozofii postmodernizmu (które to połączenie samo w sobie jest pewnym paradoksem).


Niemal równo 18 lat temu, w czerwcu 2002 roku, grupa audytorów zaczęła rutynową kontrolę w spółce WorldCom, ówczesnego giganta z branży telekomunikacyjnej, który wtedy obsługiwał niemal 50% całego przepływu danych w Internecie! 😲

Przekręt WorldCom może być już dziś trochę zapomniany, ale kreatywna księgowość, która za nim stała, dalej jest popularna. Warto wiedzieć, jak rozwijała się jedna z największych afer z lat 2000, żeby szybciej wyłapać podobne naciąganie rzeczywistości w przyszłości u innych.🧐


Kilka dni temu obalono pomnik E.Colstona, bo handlował niewolnikami. Zagrożony był też pomnik R. Badena-Powella, za rasistowskie poglądy. Jeśli mamy iść dalej tym tropem, to dobrymi kandydatami są pierwsi prezydenci USA. 10 z 12 posiadało niewolników, niektórzy setki. Pomników do obalenia też setki i zmiany nazw - stanów, miast, ulic, fortów, mostów, szkół, parków, palenie banknotów $1,2,50. Idąc jeszcze dalej, oczyma wyobraźni widzę, jak za kilkaset lat nasi potomkowie wymazują z pamięci bohaterów naszych czasów, np. za to że jedli mięso, albo nie segregowali śmieci.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_United_States_who_owned_slaves


1993

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instrukcja_UOP_nr_0015/92

1959

The Triffin dilemma, or Triffin´s paradox, was first described by the economist Robert Triffin in 1959. He described the dilemma that arises when a nation´s currency also serves as the international reserve currency, i.e., the U.S. dollar $. This situation creates differing objectives between short-term domestic policies and long-term international policies. To solve this dilemma, the international reserve currency should not be a nation´s currency. The IMF has proposed different solutions like the Bancor, but none of these solutions have been able to replace the USD. A decentralized currency like Bitcoin could offer a solution.

The Triffin Dilemma

The dilemma consists of the following:

  1. The country whose currency is the international reserve needs to supply a surplus in order to establish a risk-free reserve currency. This creates a trade deficit. In the long run, continued deficits decrease the value and credibility of the currency.
  2. The country becomes more indebted to foreign nationals until the currency ceases to be risk-free, thereby defeating the system.

The domestic citizens don´t want their country to continually lose money, which is essentially what happens to supply enough money for the international trade reserves. The accumulation of dollars outside of the U.S. would result in an excessive quantity of dollars outside the U.S., whereby the U.S. would not hold enough gold reserves to pay back the foreign holdings of dollars with the corresponding holdings of gold.

History

Following World War II, the U.S. dollar was decided to be the international reserve currency. It was not until 1958 that the Bretton Woods system became fully operational. Countries now settled their international accounts in dollars that could be converted to gold at a fixed exchange rate of $35 per ounce, redeemable by the U.S. government. Thus, the United States was committed to backing every dollar overseas with gold, and other currencies were pegged to the dollar. In 1959, the economist Robert Triffin predicted the failure of the gold standard and Bretton woods system. A negative balance of payments, growing public debt incurred by the Vietnam War, and monetary inflation by the Federal Reserve caused the dollar to become increasingly overvalued in the 1960s. By 1966, non-US central banks held $14 billion, while the United States had only $13.2 billion in gold reserve. Of those reserves, only $3.2 billion was able to cover foreign holdings as the rest was covering domestic holdings.

Twelve years after the prediction of Triffin the Nixon shock happened. Nixon directed Treasury Secretary Connally to suspend, with certain exceptions, the dollar’s convertibility into gold or other reserve assets, ordering the gold window to be closed such that foreign governments could no longer exchange their dollars for gold. This essentially meant the end of the backing up of U.S. dollars with gold and the end of the gold standard.

To make sure that the U.S. dollar wouldn´t lose its status, a deal with Saudi Arabia was made. Saudi Arabia agreed to sell oil in U.S. dollars, thereby effectively making the `petro´ dollar. Today we have the petrodollar and fiat system of currency. In this system, money is created by the extension of credit or issuance of debt. In the modern fractional reserve banking system, commercial banks are able to create credit money by issuing loans in greater amounts than the reserves they hold in their vaults. This means that in order to create one us dollar of cash, there will have to be a corresponding dollar of debt. Because the accumulation of a universally uniform medium like gold, silver, or bitcoin is unnecessary, it has become easy to print money. Now we see an explosion in debt that will never be able to be paid off. (Nabu, 2020)

What Will Be Next?

In history, global reserve currencies have been replaced before, and it is not unimaginable that there will be an end of the U.S. dollar as a global reserve currency. The question is, what would take its place?

Bancor is a supranational currency proposed by John Maynard Keynes and E. F. Schumacher and the United Kingdom between 1942–1944 in order to facilitate global trade. Since the outbreak of the financial crisis in 2008, Keynes’s proposal has been revived. In 2009, Zhou Xiaochuan, the governor of the People’s Bank of China, called Keynes’s bancor approach `farsighted´ and proposed the adoption of International Monetary Fund (IMF) special drawing rights (SDRs) as a global reserve currency as a response to the financial crisis of 2007–2010.

The SDR is neither a currency nor a claim on the IMF. Instead, it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members. SDRs can be exchanged for these currencies. The SDR was initially defined as equivalent to 0.888671 grams of fine gold — which, at the time, was also equivalent to one U.S. dollar. After the collapse of the Bretton Woods system, the SDR was redefined as a basket of currencies. At this moment, these currencies are the Chinese RMB, U.S. dollar, euro, Japanese yen, and British pound sterling. The downside of the SDRs is that it is sensitive to politics and is centrally controlled by the IMF.

An alternative could be the use of BTC. Bitcoin is capped at 21 million, so it’s harder money than any dollar. Digital scarcity is the fundamental property of Bitcoin’s value. Another big advantage of BTC is that it is a decentralized system. It is beyond the influence of governments and politicians, and countries cannot use it for monetary policies. In May 2010, the first real-world transaction was performed by buying two pizzas for 10,000 BTC. At this moment, more than 10,000,000 transactions per month are performed. BTC has a proven record for usability, and already functions as a `back-up´ currency, often in countries where the national currency is not useful anymore. For this moment, the high volatility of BTC is a disadvantage, but as BTC matures future, volatility will become less.

Triffin was accurate in his prediction, but he probably never would have thought that there would be a digital asset viable for use as a global reserve currency.

1940

Pierwsi polscy więźniowie osadzeni w dniu poprzednim w KL Auschwitz zostali poddani tzw. kwarantannie. Miała ona na celu sterroryzowanie ich oraz doprowadzanie do psychicznego i fizycznego załamania. Codziennie po apelu porannym wypędzano ich na cały dzień na podwórze. Tam w tumanach kurzy na komendę esesmanów i kapów musieli ćwiczyć “padnij”, “powstań”, “skacz żabkę”, “czołgaj się” itp. Nazywano to “sportem”. W przerwach między ćwiczeniami uczono więźniów niemieckich piosenek marszowych, form meldowani i odmeldowania się, sposobu nakładania i zdejmowania czapek na komendę. Towarzyszyło temu bestialskie bicie i maltretowanie więźniów przez esesmanów oraz niemieckich kapów.

Źródło: Kalendarium Muzeum Auschwitz Rysunek: praca więźnia KL Auschwitz Tadeusza Myszkowskiego. Jest to karykatura przedstawiająca oznaczonego w obozie numerem 99 Jana Kowalskiego. Obaj więźniowie pochodzili z Zakopanego i byli ze sobą spokrewnieni. Kowalski, zwany w obozie „Dziadkiem”, został aresztowany za wystawianie w lokalu Empire w Zakopanem w 1939 r. karykatur politycznych autorstwa m.in. Myszkowskiego przedstawiających Hitlera i Mussoliniego. Właśnie za wykonywanie karykatur Tadeusz Myszkowski został aresztowany i osadzony w obozie Auschwitz. Był on jednym z więźniów przywiezionych do obozu pierwszym transportem polskich więźniów politycznych 14 czerwca 1940 r. Otrzymał numer 593. Źródłem rysunku jest strona internetowa Muzeum Auschwitz.

kwarantanna

1863

W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Lututowem. Nie było to niestety zwycięskie dla powstańców starcie z wojskami rosyjskimi. Oddział 120 kosynierów dowodzony przez pułkownika Antoniego Korotyńskiego został doszczętnie rozbity przez mające ogromną przewagę połączone kolumny wojsk rosyjskich pułkownika Tarasenkowa i pułkownika Wsiewołoda Pomierancowa. Poległych w walce i wymordowanych pochowano na miejscowym cmentarzu w mogile (w lewo od gł. wejścia), która zachowała się tylko w stanie szczątkowym. Na miejscu bitwy (pomiędzy wsią Piaski a Lututowem)po zachodniej stronie szosy, na skraju lasu “Koziołek” w 1993 r. ustawiono dwa duże krzyże i głazy (na wsch. i zach. sktraju pola bitwy). Obok jednego z krzyży, przy samotnej sośnie z kapliczką, na granitowym głazie, wyryto wizerunek Orła powstańczego ze słowami modlitwy: Boże, zbaw Polskę. Poniżej zamocowano napisy wykonane w metalu: 15 VI 1863 r. w lesie Koziołek miała miejsce bitwa kosynierów pod wodzą płk. A. Korotyńskiego z wojskami rosyjskimi. Po drugiej stronie pola bitwy trzy głazy, a na największym z nich Orzeł powstańczy z napisem w otoku: Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. Poniżej: Miejsce zaciętej bitwy 120 kosynierów pod wodzą płk. Antoniego Korotyńskiego z wojskami rosyjskimi dnia 15 VI 1863 r. Zabito i wymordowano 64 powstańców, 46 ciężko raniono, 3 wzięto do niewoli. Cześć ich pamięci.

styczniowe

1611

II wojna polsko-rosyjska: wojska polskie zdobyły po oblężeniu Smoleńsk.

13 czerwca 1611 r., po ponad półtorarocznym oblężeniu przez wojska króla Zygmunta III, Smoleńsk został zdobyty. Po niemal 100 latach rosyjskiego panowania miasto wróciło do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tym samym do Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Król Zygmunt III Waza, już w sierpniu 1608 roku zdecydował się na wojnę z Moskwą z zamiarem zdobycia korony carów, by następnie po połączeniu sił Rosji i Rzeczypospolitej odzyskać władzę nad swoim dziedzictwem – Szwecją. Drugim celem wojny miało być szerzenie religii katolickiej w obu zdobytych krajach (papież Paweł V ogłosił nawet odpust i jubileusz na intencję królewskiego zwycięstwa).

Wojnie sprzeciwiała się szlachta w większości podejrzewająca króla, nie bez racji, o chęć wykorzystania sił Rzeczypospolitej do swych prywatnych celów. W partii przeciwników był początkowo także wybitny wódz, hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski, uważający, że dopóki trwa wojna ze Szwecją nie można angażować państwa w kolejny konflikt.

Z kolei Moskwa już pod koniec 1608 roku zaczęła prowadzić pertraktacje mające na celu sprzymierzenie się ze Szwecją. Ostatecznie car Wasyl Szujski zawarł układ sojuszniczy ze Szwedami w lutym 1609 roku, co dla Zygmunta III stało się znakomitym pretekstem do rozpoczęcia oficjalnej wojny. Na skutek zawartego układu wojska szwedzkie zasiliły wojska moskiewskie.

Niewielkie jak na takie przedsięwzięcie wojska Rzeczypospolitej pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego stanęły jesienią 1609 r. pod murami Smoleńska. Szeregi wojsk polsko-litewskich początkowo liczyły 8500 konnych (w tym 4342 husarzy), ok. 4700 piechoty i 5000 Kozaków. Wojska polsko-litewskie nie dysponowały jednak odpowiednią liczbą dział mając zaledwie 30 lekkich armat i nie były przygotowane do długotrwałego oblężenie miasta-twierdzy. Król miał bowiem nadzieję, że w związku z głębokim kryzysem państwa rosyjskiego Smoleńsk podda się bez uporczywej walki.

Smoleńsk był miastem o strategicznym znaczeniu. Położony między dorzeczami Dźwiny i Dniepru stanowił dla Rzeczpospolitej „klucz do Moskwy”. Za potężnymi, zbudowanymi za Godunowa murami Smoleńska, liczącymi nawet 19 metrów wysokości i grubymi na sześć, bronił się dowodzony przez Michała Szeina rosyjski garnizon liczący blisko 20 000 żołnierzy i mieszczan oraz 170 armat. Twierdza była dobrze zaopatrzona posiadając duże zapasy prochu, materiałów wojennych i żywności.

Polskie natarcia załamywały się jedno po drugim. Oblężenie się przedłużało, a wojska Rzeczpospolitej na skutek ciężkich warunków oblężenia topniały. Sukcesywnie napływały jednak posiłki. Do wysadzania murów sprowadzono nawet minerów z Francji i Szkocji. Ale i im nie udało się dokonać wyłomów w potężnych murach. W 1610 r. sprowadzono z Wilna i Polskich Inflant ciężkie działa oblężnicze.

W tym czasie wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły świetne zwycięstwo, rozbijając armię Dymitra Szujskiego pod Kłuszynem (4 lipca 1610 roku) i zajmując Moskwę.

Do ostatecznego szturmu Smoleńska doszło z 12 na 13 czerwca 1611 r. Mina podłożona przez kawalera maltańskiego Bartłomieja Nowodworskiego w kanale odprowadzającym z twierdzy nieczystości, dokonała potężnego wyłomu w murach. Pozwoliło to na atak wojsk Rzeczypospolitej i w konsekwencji opanowanie całego miasta. Najdłużej broniła się położona przy Dnieprze wysoka na 31 metrów baszta Frołowska. Jej załoga poddała się wieczorem 13 czerwca.

Po 20 miesiącach i 11 dniach oblężenia utracony przed 97 laty (w 1514 roku) Smoleńsk wrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na specjalnym medalu wydanym w okazji zdobycia Smoleńska wybito łacińskie słowa, które w tłumaczeniu na polski brzmią: „Zwyciężone, wolność odzyskuję”

rosja

Podsumowując: Imperialna polityka Rzeczypospolitej za 2 pierwszych Wazów, to były działania kolosa na glinianych nogach. Nie rozwiązano żadnych problemów wewnętrznych: podatki, większa stała armia, Kozacy. Doszły nowe problemy: konflikt ze Szwecją, unia brzeska. I wystarczył jeden skrzywdzony Kozak by ten kolos runął z wielkim hukiem (1648-55). Więc ekscytowanie się zajęciem Kremla czy Smoleńska bez szerszego spojrzenia, bez widzenia że za Smoleńsk zapłaciliśmy Królewcem, przypomina mi ekscytowanie się wyczynami czołgu Rudy 102. Niestety, z władców elekcyjnych tylko Sobieski miał wizję polityki zagranicznej zgodnej z polską racją stanu (niedoszły podbój Prus elektorskich). Tylko że w ówczesnych realiach ustrojowych nie miał szans na ich realizację. Liberum veto, oligarchia magnacka i pieniądze elektora o to zadbały

1215

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magna_Charta_Libertatum


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. || Matthew 25:26-27 || Isaiah 60:18

Read More