/USD

30 lipca

2020

Coraz więcej sygnałów świadczących o początku dłuższego trendu spadkowego na USD. Na wykresie akurat poziom “excess reserves” i ich zmiana w ujęciu rocznym, niemniej mówimy również o konwergencji stóp procentowych US-EMU, wielkiej stymulacji fiskalnej w Europie czy też, pierwszy raz od dłuższego czasu, lepszej perspektywie wzrostu PKB na starym kontynencie niż w USA. Na dodatek, EURUSD jest mocno przewartościowany z punktu widzenia parytetu siły nabywcze.

usdweak


Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2020 r. spadł o 10,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

1941

W Londynie podpisano układ Sikorski-Majski przywracający stosunki dyplomatyczne RP z ZSRR. Otwierał on drogę do utworzenia w Sowietach polskiej armii. Przypomnijmy, że stosunki dyplomatyczne między obu państwami zostały zerwane 17 września 1939 r. po agresji ZSRR na Polskę. Obecny układ podpisany przez premiera RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego uznawał traktaty radziecko-niemieckie z 1939 r. za nieważne, przewidywał wspólną walkę z III Rzeszą, a w dodatkowym protokole władze sowieckie zagwarantowały „amnestię” dla obywateli polskich: więźniów politycznych i zesłańców przebywających w obozach Gułagu. Mieli oni trafić do utworzonej z ZSRR armii polskiej pod polskim dowództwem.

sikorski

1514

Padła twierdza Smoleńsk. Wojska moskiewskie księcia Wasyla III zdobyły bronioną przez Polaków od maja tego samego roku twierdzę. Obroną dowodził wojewoda smoleński Jerzy Sołłohub. Wyczerpani obrońcy ulegli namowie kniazia Bohdana Glińskiego, który stwierdził, że najlepszym wyjściem byłoby poddanie się. 30 lipca mieszczanie smoleńscy złożyli, więc przysięgę poddańczą na rzecz Wasyla III, który już następnego dnia triumfalnie wjechał do miasta.

smolensk


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More