/Debt

21 lipca

2021

Tesla’s European bank balance receives negative interest. That’s insane. - Elon Musk

2020

The World Is Drowning in Debt

According to the International Monetary Fund (IMF), global fiscal support in response to the crisis will be more than $9 trillion, approximately 12 percent of world GDP. This premature, clearly rushed, probably excessive, and often misguided chain of so-called stimulus plans will distort public finances in a way which we have not seen since World War II. The enormous increase in public spending and the fall in output will lead to a global government debt figure close to 105 percent of GDP. This enormous action of central banks leads to an unprecedented disconnect between the real economy and the stock markets. The expansion of multiples has accelerated just as earnings estimates plummet. By making sovereign bonds prohibitively expensive, two dangerous things happen: governments believe that low bond yields are due to their policies, and investors take much more risk than what they think they have in their portfolios.

1983

W Warszawie, po prawie dwóch latach działalności uległa samorozwiązaniu kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Była ona organem administrującym Polską od 13 grudnia 1981 roku, czyli od początku stanu wojennego. Miała charakter pozakonstytucyjny, a także posiadała cechy junty wojskowej. W jej skład wchodzili: gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz KC PZPR , premier rządu PRL, minister obrony narodowej ) admirał Ludwik Janczyszyn – dowódca Marynarki Wojennej gen. broni Eugeniusz Molczyk – główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej gen. broni Zbigniew Nowak – główny inspektor techniki, wiceminister obrony narodowej gen. broni Florian Siwicki – szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej gen. broni Tadeusz Tuczapski – główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Józef Baryła – szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Tadeusz Hupałowski – minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska gen. dyw. Czesław Kiszczak – minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Tadeusz Krepski – dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. Longin Łozowicki – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen. dyw. Włodzimierz Oliwa – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Czesław Piotrowski – minister górnictwa i energetyki gen. dyw. Henryk Rapacewicz – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Józef Użycki – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zygmunt Zieliński – sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON gen. bryg. Michał Janiszewski – szef Urzędu Rady Ministrów gen. bryg. Jerzy Jarosz – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Tadeusz Makarewicz płk Kazimierz Garbacik płk Roman Leś ppłk Mirosław Hermaszewski (według własnej relacji wpisany na listę członków bez jego wiedzy i zgody ) ppłk Jerzy Włosiński – dowódca kompanii 1 Mazowiecka Brygada Warszawskiego Okręgu Wojskowego (późniejsze JW 4829) Góra Kalwaria. W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN o popełnienie zbrodni komunistycznej , polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. W dniu 12 stycznia 2012 roku warszawski Sąd Okręgowy zgodził się z aktem oskarżenia, że stan wojenny przygotowano i wprowadzono niezgodnie z ówczesną konstytucją, a dokonała tego „grupa przestępcza o charakterze zbrojnym”, złożona z ludzi na najwyższych stanowiskach. Według sądu związek ten tworzyli generałowie: Wojciech Jaruzelski , Czesław Kiszczak, Florian Siwicki oraz Tadeusz Tuczapski . Spośród wymienionych osób wyrok skazujący (4 lata pozbawienia wolności, obniżony o połowę na mocy amnestii, w zawieszeniu na 5 lat) usłyszał jedynie Czesław Kiszczak. Pozostałe postępowania zostały zawieszone (lub umorzone) ze względu na zły stan zdrowia lub śmierć oskarżonych.

radaocalenianarodowego

1920

Datowane na 21 lipca 1920 roku Pismo Attaché Wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 21 lipca 1920 r. z prośbą o interwencję w przetransportowaniu polskich żołnierzy z portu w Libawie na Łotwie do Gdańska lub Pucka. “Uprasza się o jak najszybsze odtransportowanie z Libawy do Gdańska lub Pucka 170 żołnierzy polskich z bronią i 137 koni kawaleryjskich z oddziału, który pod naporem bolszewików zmuszony był przejść 5 b.m na terytorium łotewskie.
Koniecznym jest jak największy pośpiech wobec tego, że rozwój wypadków politycznych może skłonić rząd łotewski nawet do rozbrojenia oddziału i zabrania koni”. Grafika; widokówka z Lipawy, rok 1920.

lipawa

1918

Pod Jarosławiem w Rosji zakończyło się trwające około dwa tygodnie powstanie antybolszewickie, którego organizatorem był pisarz oraz członek Partii Socjalistów Boris Sawinkow. Ostatnia batalia, która miała miejsce pod wspomnianym już Jarosławiem zakończyła się egzekucją około 350 osób, żołnierzy i cywilów. Chociaż fakt ten nie dotyczy w jakiś bezpośredni sposób naszej historii, to wspominam go ze względu na osobę chorążego Stefana Żbikowskiego (zdjęcie), który był dowódcą Rewolucyjnego Czerwonego Pułku Warszawskiego, którego żołnierze brali udział w tłumieniu antybolszewickiej rebelii, w której brali udział również Polacy. Doszło do bratobójczej walki, którą Żbikowski opisywał tymi słowami: “Nasi żołnierze, po raz pierwszy słysząc mowę polską w obozie wroga, bez wahania częstują go kulą”. Egzekucji dokonano na antybolszewickich jeńcach, którzy poddali się w wyniku braku dostępu do wody. Wśród nich byli również Polacy. Wysoce prawdopodobne jest, że wśród rozstrzeliwujących, również.

zbikowski

1816

reuters


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More