/Debt

21 lipca

2023

Catalonha, me gusta la Chica.. The picture is.. about orange.

chica

US Treasury will NOT survive the conditions. All decisions are made (yeah I know, at least ~twenty years ago(and more, I guess)). Time for the execution. Prepare for a bunch of chaos. - Rhei

The cost of the US debt is now running at a near $1tn annualized pace. In June alone 18% of total US spending accounted for just interest expenses.

cost of debt

The Congressional budget office forecasts that the US government debt will be well in excess of $50 billion within 10 years. Of that around $47 trillion will be held by the public. That’s virtually a doubling of the debt held by the public at present (of $24 trillion).

The CBO, has to assume that there will be no more shocks to the system, no recessions, no Pandemics, no wars, no banking crisis, no natural disasters, and no black swan events.

The CBO also has to assume that the legal liabilities of the US government towards its pensioners and retirees, i.e. ex-government and transport employees, will be met despite their retirement disability, pension funds running out of money. These liabilities are not in the budget.

If the budget projections are missed to the same degree as happened in the past, the debt held by the public would need to triple, not double in 10 years. That would take it to $75 trillion.

It is probably impossible for the amount of US government debt held by the public to double in 10 years. Will your pension fund have the ability to double its holding of Treasuries? Will China be able to double its holdings of US Treasuries?

Where’s the money going to come from? The increase is more than 100% of M2 (cash, savings &deposits & CDs)


inflation waves

Last week’s CPI report marked a significant milestone as it is the first time in 102 years that we have witnessed twelve consecutive months of declining CPI on a YoY basis.

The last time we experienced that was in 1921 after the Spanish Flu pandemic marking the actual bottom for inflation rates at -15.8%.

Today, after the same monthly sequence of falling CPI, the rate is still positive and above the Fed’s target.

The overwhelming focus on the recent slowdown in inflation appears to be rooted in backward-looking analysis.

In fact:

Since last week’s CPI report, oil has broken out, gold rallied back above $2,000, silver surged, and agricultural commodities appreciated substantially.

While the macro environment today differs from that of the 1970s or 1940s, a lesson from history remains: inflation tends to develop through waves.

We have recently witnessed the conclusion of the first wave and are likely in the process of reaching a bottom in the recent deceleration period, with a new upward trajectory underway.

The primary reason for this is the persistence of underlying issues that continue to drive inflation rates higher:

▪️ Irresponsible levels of government spending

▪️ Escalating de-globalization trends, which necessitate the revitalization of manufacturing capabilities in economies.

▪️ Wage-price spiral, particularly driven by low-income segments of the society

▪️ Ongoing supply constraints due to chronic underinvestment in natural resource industries.

Just as base effects played a crucial role in reducing inflation rates, we anticipate that the opposite effect is on the horizon, with CPI likely to reach a bottom in the near future.


Rządy w krajach takich jak Polska MUSZĄ zorganizować plany pomocowe dla osób, którym zabraknie na jedzenie żeby pierwszą falę trudności jakoś… (eufemizm) zamortyzować, zwłaszcza w fazie, kiedy społeczeństwo ma oczekiwania, że cho cho - ciężko sobie wyobrazić większe oderwanie od rzeczywistości. Generalnie to rząd też jest w ekstremalnej dupie.


2021

Tesla’s European bank balance receives negative interest. That’s insane. - Elon Musk

2020

The World Is Drowning in Debt

According to the International Monetary Fund (IMF), global fiscal support in response to the crisis will be more than $9 trillion, approximately 12 percent of world GDP. This premature, clearly rushed, probably excessive, and often misguided chain of so-called stimulus plans will distort public finances in a way which we have not seen since World War II. The enormous increase in public spending and the fall in output will lead to a global government debt figure close to 105 percent of GDP. This enormous action of central banks leads to an unprecedented disconnect between the real economy and the stock markets. The expansion of multiples has accelerated just as earnings estimates plummet. By making sovereign bonds prohibitively expensive, two dangerous things happen: governments believe that low bond yields are due to their policies, and investors take much more risk than what they think they have in their portfolios.

2013

20130721 163634

20130721 zabawy opcjami

20130724 002110

1983

W Warszawie, po prawie dwóch latach działalności uległa samorozwiązaniu kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Była ona organem administrującym Polską od 13 grudnia 1981 roku, czyli od początku stanu wojennego. Miała charakter pozakonstytucyjny, a także posiadała cechy junty wojskowej. W jej skład wchodzili: gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz KC PZPR , premier rządu PRL, minister obrony narodowej ) admirał Ludwik Janczyszyn – dowódca Marynarki Wojennej gen. broni Eugeniusz Molczyk – główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej gen. broni Zbigniew Nowak – główny inspektor techniki, wiceminister obrony narodowej gen. broni Florian Siwicki – szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej gen. broni Tadeusz Tuczapski – główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Józef Baryła – szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Tadeusz Hupałowski – minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska gen. dyw. Czesław Kiszczak – minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Tadeusz Krepski – dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. Longin Łozowicki – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen. dyw. Włodzimierz Oliwa – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Czesław Piotrowski – minister górnictwa i energetyki gen. dyw. Henryk Rapacewicz – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Józef Użycki – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zygmunt Zieliński – sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON gen. bryg. Michał Janiszewski – szef Urzędu Rady Ministrów gen. bryg. Jerzy Jarosz – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Tadeusz Makarewicz płk Kazimierz Garbacik płk Roman Leś ppłk Mirosław Hermaszewski (według własnej relacji wpisany na listę członków bez jego wiedzy i zgody ) ppłk Jerzy Włosiński – dowódca kompanii 1 Mazowiecka Brygada Warszawskiego Okręgu Wojskowego (późniejsze JW 4829) Góra Kalwaria. W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN o popełnienie zbrodni komunistycznej , polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. W dniu 12 stycznia 2012 roku warszawski Sąd Okręgowy zgodził się z aktem oskarżenia, że stan wojenny przygotowano i wprowadzono niezgodnie z ówczesną konstytucją, a dokonała tego „grupa przestępcza o charakterze zbrojnym”, złożona z ludzi na najwyższych stanowiskach. Według sądu związek ten tworzyli generałowie: Wojciech Jaruzelski , Czesław Kiszczak, Florian Siwicki oraz Tadeusz Tuczapski . Spośród wymienionych osób wyrok skazujący (4 lata pozbawienia wolności, obniżony o połowę na mocy amnestii, w zawieszeniu na 5 lat) usłyszał jedynie Czesław Kiszczak. Pozostałe postępowania zostały zawieszone (lub umorzone) ze względu na zły stan zdrowia lub śmierć oskarżonych.

radaocalenianarodowego

1920

Datowane na 21 lipca 1920 roku Pismo Attaché Wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 21 lipca 1920 r. z prośbą o interwencję w przetransportowaniu polskich żołnierzy z portu w Libawie na Łotwie do Gdańska lub Pucka. “Uprasza się o jak najszybsze odtransportowanie z Libawy do Gdańska lub Pucka 170 żołnierzy polskich z bronią i 137 koni kawaleryjskich z oddziału, który pod naporem bolszewików zmuszony był przejść 5 b.m na terytorium łotewskie.
Koniecznym jest jak największy pośpiech wobec tego, że rozwój wypadków politycznych może skłonić rząd łotewski nawet do rozbrojenia oddziału i zabrania koni”. Grafika; widokówka z Lipawy, rok 1920.

lipawa

1918

Pod Jarosławiem w Rosji zakończyło się trwające około dwa tygodnie powstanie antybolszewickie, którego organizatorem był pisarz oraz członek Partii Socjalistów Boris Sawinkow. Ostatnia batalia, która miała miejsce pod wspomnianym już Jarosławiem zakończyła się egzekucją około 350 osób, żołnierzy i cywilów. Chociaż fakt ten nie dotyczy w jakiś bezpośredni sposób naszej historii, to wspominam go ze względu na osobę chorążego Stefana Żbikowskiego (zdjęcie), który był dowódcą Rewolucyjnego Czerwonego Pułku Warszawskiego, którego żołnierze brali udział w tłumieniu antybolszewickiej rebelii, w której brali udział również Polacy. Doszło do bratobójczej walki, którą Żbikowski opisywał tymi słowami: “Nasi żołnierze, po raz pierwszy słysząc mowę polską w obozie wroga, bez wahania częstują go kulą”. Egzekucji dokonano na antybolszewickich jeńcach, którzy poddali się w wyniku braku dostępu do wody. Wśród nich byli również Polacy. Wysoce prawdopodobne jest, że wśród rozstrzeliwujących, również.

zbikowski

1816

reuters


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More