/NBP

15 lipca

2021

akcjakowidowa

2020

NBP: Recesja może być znacznie głębsza, niż się spodziewacie.


Twórca wskaźnika Altmana oczekuje serii wielkich bankructw

Edward Altman, twórca wskaźnika sygnalizującego możliwością upadłości firmy, ostrzega amerykańskich inwestorów z rynku kredytu, że seria wielkich bankructw w USA właśnie się rozpoczęła. Altman zauważył, że od stycznia już ponad 30 amerykańskich firm z długiem przekraczającym 1 mld USD wystąpiło o ochronę przed roszczeniami wierzycieli. Jego zdaniem, ich liczba przekroczy 60 do końca tego roku, bo firmy nagromadziły olbrzymie ilości długu podczas pandemii. Z wyliczeń Bloomberga wynika, że globalne firmy emitowały obligacje rekordowej wartości 2,1 bln USD w tym roku, z czego połowa przypadła na emitentów z USA.


1975

Podczas próby ucieczki z Polski do Austrii czechosłowacki myśliwiec zestrzelił AN-2, którego pilotem był emerytowany pilot Ludowego Wojska Polskiego Dionizy Bielański. Do incydentu doszło zaledwie 8 km od granicy z Austrią. Bielański zginął na miejscu. Zostawił żonę i dwie małe córki. Według śledztwa prowadzonego przez IPN, czechosłowaccy wojskowi mieli zeznać, że rozkaz zestrzelenia Bielańskiego wydał ówczesny minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski. Ma to również potwierdzać notatka służbowa wysokiego rangą funkcjonariusza wrocławskiej Służby Bezbieczeństwa. Ówczesne władze Czechosłowacji i Polski starały się wyciszyć sprawę zestrzelenia An-2 i śmierci Bielańskiego, nazywając to awarią.

Dionizy Bielański miał 36 lat.

bielanski

1963

https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_%C3%96konomisches_System_der_Planung_und_Leitung

1961

Sejm PRL przyjął uchwałę, na mocy której ze szkół zostało usunięte nauczanie religii. Uchwała ta była głównym narzędziem w rękach władz komunistycznych, które posłużyć miało do jak największej ateizacji polskiego społeczeństwa. Jakby tego było mało, jeszcze w listopadzie tego samego roku minister oświaty i wychowania wydał instrukcję przewidującą tryb postępowania represyjnego w stosunku do księży proboszczów, którzy nie chcieli rejestrować terenowych punktów katechetycznych oraz którzy odmawiali pisania sprawozdań z prowadzonej katechizacji. Naukę religii w szkołach przywrócono w roku 1990

katecheza

1952

W londyńskim hotelu „Shelbourne” zamordowana została Krystyna Skarbek - polska agentka w służbie brytyjskiej SOE podczas II wojny światowej. Krystyna Skarbek została zamordowana, ponieważ odrzuciła oświadczyny Dennisa Muldowneya, który był jej fanatycznym wielbicielem. Dennis został ujęty i skazany na śmierć. Krystyna Skarbek pochowana została na katolickim cmentarzu Kensal Green St. Mary w Londynie. Została uhonorowana francuskim Croix de Guerre, Orderem Imperium Brytyjskiego oraz Medalem Jerzego.

skarbek

1940

Niemcy założyli getto żydowskie w Kutnie. Powstało ono na terenie dawnej cukrowni “Konstancja”. Określenie “założyli getto” to bardzo łagodny opis tego wydarzenia,za którym kryje się bardzo brutalna akcja przesiedlania tych mieszkańców Kutna i okolic,którzy mieli pochodzenie żydowskie. Przesiedlono tam 8 tysięcy ludzi. Nie trzeba chyba dodawać,że panujące tam warunki sanitarne i socjalne urągały ludzkiej godności. Zimą 1940/1941 i 1941/1942 roku getto zostało całkowicie pozbawione opału. Zaczęły szerzyć się epidemie tyfusu i gruźlicy. Ludzie umierali z głodu, zamarzali, popełniali samobójstwa. Władze na terenie getta, w imieniu okupanta niemieckiego, sprawowała Rada Żydowska – Judenrat. Na jej czele stali: Bernard Holcman, Sender Falz, Opoczyński. W powszechnej opinii rada ta uchodziła za wyjątkowo skorumpowaną. 19 marca 1942 rozpoczęła się równie brutalna akcja likwidacyjna getta. Więźniów mordowano na miejscu,a tych,których nie zdołano zlikwidować wywożono do Chełmna nad nad Nerem,gdzie mordowano ich w tamtejszym lesie. W ostatnią drogę Żydzi kutnowscy nie mogli zabierać ze sobą bagaży, za sam przejazd natomiast musieli zapłacić po 12 – 20 marek. Po likwidacji getta sprowadzono na jego teren czterdziestu Żydów z łódzkiego getta, którzy przez pół roku segregowali pozostawione mienie i sprzątali teren.

kutno

1410

Miała miejsce jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych dat polskiej historii. Na Polach Grunwaldu połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły, starły się z elitą wojsk Zakonu Krzyżackego wspartą przez ciężkozbrojne rycerstwo z całej Europy Zachodniej pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Miażdżące zwycięstwo wojsk polsko-litewskich złamało potęgę Zakonu i przeszło do historii jako jedno z najwspanialszych zwycięstw oręża polskiego.

grundwald


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More