/Wolny Robotnik

14 lipca

2020

specjalizacje

1982

W Warszawie powstała Komisja Współpracy Pism Niezależnych. Był to organ zrzeszający wydawców pism podziemnych. Jego twórcami byli przedstawiciele takich wydawnictw jak”CDN-Głos Wolnego Robotnika”, “KOS”, “Tygodnik Wojenny”, “Wolę”.

wolnyrobotnik

1981

W Warszawie rozpoczęły się trwające sześć dni obrady IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W obliczu rosnącego w Polsce kryzysu gospodarczego i społecznego niezadowolenia było to wydarzenie przełomowe. Delegacji podjęli dyskusję o rozwoju socjalistycznej demokracji. Rozmawiano również o umocnieniu przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju. Jednak zasadniczym punktem obrad było usunięcie z szeregów partii Edwarda Gierka, Edwarda Babiucha, Jerzego Łukaszewicza, Tadeusza Pyki, Jana Szydlaka i Zdzisława Żandarowskiego.

nadzwyczajnyzjazd

1860

Urodził się Jan Rządkowski - jeden z bohaterów Bitwy Warszawskiej. 13 sierpnia 1920 r. Bolszewicy zdobyli miasto Radzimin, przełamując linię obrony Warszawy. Po południu 14 sierpnia 1. dywizja litewsko-białoruska (dowódca dywizji - Jan Rządkowski) zaatakowała wojska bolszewickie i strąciła je z Radzimina, ale nie była w stanie zorganizować obrony miasta. Kontratak wojsk rosyjskich odepchnął polskie jednostki z powrotem. Rano 1. dywizja litewsko-białoruska zaatakowała Radzymin z frontu. Ważną rolę w tym frontalnym ataku odegrały czołgi Renault FT, które przedarły się przez pozycje rosyjskie, a 85 pułk strzelców wileńskich zmusił jednostki bolszewickie do opuszczenia Radzimina. Kontratak rosyjskiej 61. i 62. brygady piechoty spowodował jednak przesunięcie 85. pułku na pierwotną pozycję.W tym samym czasie 28. i 29. pułki 10. Dywizji Piechoty z północy okrążyły Radzymin i zdobyły wieś Mokre, położoną na tyłach Rosjan. Próby bolszewików odepchnięcia Polaków nie powiodły się. 1. dywizja litewsko-białoruska ponownie rozpoczyna atak na Radzimin.W tej sytuacji rosyjskie brygady, bojąc się środowiska, wycofały się z Radzimina. 16 sierpnia Rosjanie próbowali ponownie schwytać Radzimina i Mokrego. Ale ich ataki zakończyły się niepowodzeniem. Tego samego dnia rozpoczął się kontratak 3 i 4 polskiej armii od południa na tyły rosyjskiej 16 armii, która opowiedziała się za polską drogą wojny. Jan Rządkowski to były rosyjski oficer, który dokonywał wyczynów w armii rosyjskiej. 1 sierpnia 1915 r. podczas rekolekcji w pobliżu wsi Olshanka ppłk. Jan Rządkowski, który dowodził 739. Nowoaleksandryjskiej jednostką milicji dowiedziała się, że żołnierze niemieccy odkryli niezabezpieczony odcinek rosyjskiej linii obrony i i zbliżali się tam, grożąc otaczają rosyjskie części. W tej sytuacji Rządkowski, osobiście dowodzący oddziałem, zajął opuszczoną linię obrony i spotkał się z Niemcami z karabinem maszynowym i ostrzałem z karabinu, odpychając ich ofensywę. Za ten wyczyn Jan Rządkowski otrzymał broń św. Jerzego.

rzadkowski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More